ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja drogowa Mieszany Profil firmy Tritex
Tritex
NIP6451034671
KRS0000121336
Kapitał zakładowy5 350 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Bytomska 64, 41-940 Piekary Śląskie

Numer telefonu

+48 32 767 55 37

Strona internetowa

http://tritex.eu/

O Firmie

Świadczymy usługi transportowe na terenie całego kraju. Pozostajemy do Państwa dyspozycji przez 365 dni w roku, gwarantując transport powierzonego nam towaru w szybki oraz bezpieczny sposób.

Zapewniamy Państwu najkrótsze terminy dostaw oraz bardzo korzystne ceny usług. Jesteśmy pewni, że zlecając nam wykonanie zadania, będziecie Państwo mogli przekonać się o naszej solidności w realizacji zleceń.

Transport i logistyka - Profesjonalnie, fachowo i terminowo świadczymy usługi transportowe oraz logistyczne. Działamy na terenie całego kraju. Posiadamy własny tabor samochodowy oraz specjalistyczny sprzęt transportowy.

Transport specjalistyczny

- transport materiałów sypkich,

- transport cementu,

- transport samochodami z urządzeniami typu HDS.

Dział maszyn budowlanych - Oferujemy współpracę w zakresach związanych z robotami ziemnymi, makroniwelacją, stabilizacją mechaniczną, robotami rozbiórkowymi.

Transport ponadgabarytowy - Oferujemy kompleksową obsługę przewozów ładunków ciężkich i ponadwymiarowych na terenie kraju, zezwolenia specjalne oraz pilotaż. Do dyspozycji klienta oddajemy własny, nowoczesny tabor samochodowy.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"TRITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BYTOMSKA 64, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

NIP

6451034671
Copy

REGON

272892660
Copy

KRS

0000121336
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-17

Adres rejestrowy

UL. BYTOMSKA 64, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

Data rejestracji w KRS

2002-07-03

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-07-03

Sygnatura akt

GL.X NS-REJ.KRS/7222/22/151

Strona WWW

http://tritex.eu/

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT, JEDNAKŻE W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRAW LUB OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PODEJMOWANEJ CZYNNOŚCI PRZEKRACZA KWOTĘ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Jerzy Ryszard Ślęzak
Prezes Zarządu, 70 lat
Franciszek Stanisław Hajda
Członek Zarządu, 50 lat
UDZIAŁOWCY
Jerzy Ryszard Ślęzak

10.668 udziałów o łącznej wysokości 5.334.000,00 zł

PROKURA
Marek Ślęzak
samoistna, 44 lata
Janina Małgorzata Lipa
samoistna, 68 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
17,8
22,7
14,6
-35,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
6,6
3,1
2,9
-5,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
7,1
9,2
9,1
-1,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
13,7
12,3
12
-2,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,2
1,9
5
163,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,5
1
0,6
-35,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,8
2,5
-0,2
-109,5
EBITDA Opis wskaźnika
0,7
3,5
0,2
-93,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
8,5
8,4
7,9
-5,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,9
2,1
-0,1
-106,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,8
2,5
-0,4
-116,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-12,1
22,9
-1,4
-24,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-4,9
9,3
-0,9
-10,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
52,1
75
75,8
0,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4,2
15,2
1,4
-13,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-4,3
10,8
-1,6
-12,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
100
38
26
-12
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,6
3
2,8
-0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2,1
-0,3
-22,3
-22
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży