Trecom Enterprise Solutions
ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa
NIP7010369555
Oceń firmę:
Trecom Enterprise Solutions
NIP7010369555
KRS0000224653
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa

Strona internetowa

https://www.trecom.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Głównym obszarem naszej działalności jest projektowanie, wdrażanie i integracja złożonych systemów informatycznych oraz zagwarantowanie ich bezpiecznego funkcjonowania. W zgodzie z naszą dewizą: Kreacja, Bezpieczeństwo, Rozwój.

W 1996 roku dwóch polskich inżynierów postanowiło zmienić branżę IT w Polsce. Założyli spółkę Trecom, która dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników rozwija się niezwykle intensywnie.

Dziś Grupa Trecom to 7 spółek w różnych lokalizacjach na terenie całej Polski oraz jedna spółka na Słowacji.

Dynamiczna ekspansja na rynku polskim oraz europejskim nie wpłynęła na fundamentalne motto założycieli Grupy: najważniejsze są kompetencje. To dlatego każdą ze spółek w Grupie kieruje specjalista inżynier oraz handlowiec. Dzięki takiej strukturze organizacji Grupa Trecom to Grupa Ekspertów.

Nieustanne dążenie do zdobywania obszarów działania, poszukiwanie nowych kompetencji oraz poszerzania tych już nabytych, zostały uhonorowane przez największe firmy w branży IT. Od lat jesteśmy jednym z największych partnerów Cisco i gold partnerem wielu innych kreatorów najnowszych rozwiązań w branży IT. Obecnie Grupa Trecom to ponad 50 światowej klasy inżynierów certyfikowanych przez najważniejszych przedstawicieli branży IT.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TRECOM ENTERPRISE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CZYŻEWSKA 10, 02-908 WARSZAWA

NIP

7010369555
Copy

REGON

146527903
Copy

KRS

0000224653
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-10-15

Adres rejestrowy

UL. CZYŻEWSKA 10, 02-908 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2004-12-22

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-12-22

Sygnatura akt

RDF/562211/23/910

Strona WWW

https://www.trecom.pl

Kody Pkd

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Małgorzata Iwona Gawlikowska
Członek Zarządu, 52 lata
Maciej Gawlikowski
Członek Zarządu, 60 lat
UDZIAŁOWCY
Małgorzata Iwona Gawlikowska

16,7% 167 udziałów o łącznej wartości 16.700,00 złotych

Maciej Gawlikowski

16,6% 166 udziałów o łącznej wartości 16.600,00 złotych

66,7% 667 udziałów o łącznej wysokości 66.700,00 złotych

PROKURA
Robert Zaręba
prokura uprawniająca do reprezentowania spółki łącznie z członkiem zarządu, 47 lat
Kinga Wójcicka Pogorzelec
prokura uprawniająca do reprezentowania spółki łącznie z członkiem zarządu, 49 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
39,5
78,1
48,5
-37,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
18,5
40,8
16,5
-59,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3
8
7,4
-7,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
21,5
48,9
23,9
-51
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,5
0,2
7,3
3162,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,2
10,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
6,9
1,7
-75,7
EBITDA Opis wskaźnika
0,8
7,2
2
-71,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
20,5
47,8
21,8
-54,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,7
7
1,8
-74,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
5,5
1,2
-77,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
1,9
68,9
16,5
-52,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,1
7,1
2,5
-4,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
14
16,4
31
14,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2
9,2
4,2
-5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,8
8,9
3,5
-5,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
166
191
118
-73
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
4,3
4,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży