"TRAWNIK PRODUCENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
TUROWO 5A / 2, 78-400 TUROWO
NIP6731888552
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Budownictwo, usługi i materiały budowlane Usługi budowlano-remontowe Usługi aranżacji terenów Profil firmy "TRAWNIK PRODUCENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
"TRAWNIK PRODUCENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
NIP6731888552
KRS0000381334
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

TUROWO 5A / 2, 78-400 TUROWO
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"TRAWNIK PRODUCENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

TUROWO 5A / 2, 78-400 TUROWO

NIP

6731888552
Copy

REGON

320968219
Copy

KRS

0000381334
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

TUROWO 5A / 2, 78-400 TUROWO

Data rejestracji w KRS

2011-03-21

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-03-21

Sygnatura akt

KO.IX NS-REJ.KRS/2901/23/463

Kody Pkd

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

49.41.Z - Transport drogowy towarów

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych


Niezarejestrowany

Władze firmy

UDZIAŁOWCY
Arkadiusz Gumieniczuk

980 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wysokości 49.000,00 zł (słownie:czterdzieści dziewięć tysięcy)

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0,6
1,1
68,8
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,7
0,6
-5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
17,8
17,5
13,5
-23,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-4,3
-4,7
-13,5
-183,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
13,5
12,8
0
-100
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
-0,5
-0,1
71,4
EBITDA Opis wskaźnika
-0
-0,5
-5467,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0
-0,5
-5467,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
13,5
12,8
0
-100
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
-0,5
-0,1
71,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
0,2
10,2
10
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-1,3
-75,6
-12,8
62,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-31,5
-37,2
-582 522,6
-582 485,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-1,3
-75,6
-74,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-1,3
-75,6
-12,8
62,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
2760
3519
759
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,6
2,1
-0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1441,4
-23,1
1418,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży