''TRANSAND'' FIRMA TRANSPORTOWO-BUDOWLANA JERZY GOTOWSKI
Nekla 3A, 86-022 Nekla
NIP5540163033
TEL602429229
Oceń firmę:
''TRANSAND'' FIRMA TRANSPORTOWO-BUDOWLANA JERZY GOTOWSKI
NIP5540163033
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Nekla 3A, 86-022 Nekla

Numer telefonu

602429229

Strona internetowa

www.transand.com.pl

O Firmie

Przedsiębiorstwo Transand z województwa kujawsko-pomorskiego specjalizuje się w pracach hydrotechnicznych. Fachowo zajmujemy się dobrostanem wód. Świadczymy pełen zakres prac z zastosowaniem wysokiej klasy sprzętu, w zgodzie z ekologią. Oferujemy porządkowanie rzek, rozdrabnianie roślinności wodnej oraz koszenie zbiorników. Oferujemy efektywne rozwiązania z zakresu melioracji podwodnych, poprzez które możemy korzystnie wpłynąć na produkcyjność gleby i jakość upraw. Naszym wielkim atutem jest doświadczona kadra, a profesjonalne urządzenia pozwalają na wykonanie prac hydrotechnicznych na nierównych terenach, bagniskach i dużych głębokościach. Zachęcamy do współpracy. transand.com.pl

Oferta

koszenie jezior , koszenie rzek , czyszczenie strug , czyszczenie kanałów , koszenie strug , usuwanie wodorostów , kosiarka do rowów melioracyjnych , koszenie rowów melioracyjnych , koszenie zbiorników wodnych , koszenie skarp , maszyna hervester , melioracje rzek

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

''TRANSAND'' FIRMA TRANSPORTOWO-BUDOWLANA JERZY GOTOWSKI

Copy

Adres do doręczeń

3A, 86-022 Nekla

NIP

5540163033
Copy

REGON

090050143
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2022-09-26

Adres rejestrowy

3A, 86-022 Nekla

Przedsiębiorca

JERZY GOTOWSKI

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

1991-03-21

Status

Aktywny

Kody Pkd

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży