TP NETS COM S C TOMASZ BATHELT PIOTR MARCINIAK
Targowa 35, 90-043 Łódź
NIP7251747616
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy IT i telekomunikacja Telekomunikacja Usługi telekomunikacyjne Profil firmy TP NETS COM S C TOMASZ BATHELT PIOTR MARCINIAK
TP NETS COM S C TOMASZ BATHELT PIOTR MARCINIAK
NIP7251747616
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
4,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

Targowa 35, 90-043 Łódź

Strona internetowa

http://www.tpnets.com

O Firmie

TPnets.com jest polską firmą specjalizującą się w projektowaniu, budowie i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. Zapewniamy kompleksową obsługę informatyczną firm i instytucji, hosting domen oraz serwisów internetowych. W oparciu o zlokalizowane w Łodzi w budynku Red Tower (łódzki odpowiednik LIM) własne Data Center zapewniamy przestrzeń do kolokacji serwerów i urządzeń sieciowych, a także peering z niemal wszystkimi operatorami krajowymi i regionalnymi dostępnymi na łódzkim rynku. Naszą ofertę peeringową rozszerzają ponadto własne węzły w Warszawie (PLIX DC) i Poznaniu (PIX, Akademia Ekonomiczna) zapewniające dodatkowe punkty styku z rynkiem łódzkim, a także innymi węzłami projektu Tanie Łącze KIKE na terenie całego kraju.

Na rynku łódzkim realizujemy szeroką gamę usług szerokopasmowych, do których należy m.in.:

 • pełen pakiet usług 3Play (Internet, Telewizja, Telefon) realizowany w oparciu o własną sieć dostępową IP ze szkieletem FTTB na terenie Łodzi;
 • usługi dostępu do Internetu i telefonii na terenie Powiatu Zgierz z wykorzystaniem własnych sieci kablowych (miasta) i bezprzewodowych (obszary wiejskie);
 • pakiet dedykowanych usług dostępowych dla klientów biznesowych realizowanych w oparciu o infrastrukturę światłowodową FTTx z uwzględnieniem rozwiązań redundantnych i obsługą sesji BGP;
 • usługi telefonii IP z wykorzystaniem własnej centrali i numeracji;
 • budowę i utrzymanie infrastruktury światłowodowej oraz peeringów dla lokalnych ISP.

Firma posiada zdobywane od 2009 r. doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach RPO oraz POIG. Najnowszym i największym projektem tego typu jest realizowany od lipca 2013 r. projekt Next Generation Network (NGN) - budowa sieci optycznej GPON FTTH w Łodzi i Zgierzu . W jego ramach wybudowana zostanie na terenie kilku osiedli w Łodzi i w Zgierzu sieć FTTH dostępna dla przeszło 10 tys. lokali, której łączna długość łączy światłowodowych wraz z magistralą międzymiastową i miejską wyniesie ok. 90 km gwarantując prędkością dostępu do Internetu wynoszącą nie mniej, niż 100 Mb/s.

Specjalizacja w budowie i eksploatacji światłowodowych sieci własnych oraz na zlecenie podmiotów trzecich powodują, iż TPnets.com posiada własne zaplecze projektowe i techniczne niezbędne do realizacji inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w których jesteśmy inwestorem zlecającym prace podmiotom trzecim pozwoliło nam ponadto wypracować skuteczne mechanizmy nadzoru inwestorskiego - w szczególności w zakresie negocjacji cen i nadzoru kosztów oraz dokumentacji niezbędnej w procesach inwestycyjnych i projektach realizowanych z dofinansowaniem unijnym. Oferujemy tym samym zarówno usługi projektowo-budowlane, jak i nadzoru inwestorskiego.

W zakresie usług dodatkowych dla biznesu zapewniamy zarówno opiekę nad sprzętem naszych klientów, jak i kompleksowe wdrożenia systemów informatycznych.

Firma nasza wykonuje ponadto:
 • budowę, serwis i nadzór w zakresie łączy światłowodowych, LB i linii radiowych (łącza dzierżawione, okablowanie w kanalizacji własnej, TPSA i podmiotów trzecich),
 • kolokację, wdrożenia i obsługę serwerów oraz systemów informatycznych w oparciu o własne Data Center zlokalizowane w Łodzi lub w zasobach Klientów,
 • budowę firmowych sieci telefonicznych (w tym telefonii internetowej - VoIP), monitoringu i systemów alarmowych;
 • stałą obsługę komputerową (długoterminowe umowy serwisowe i pogotowie komputerowe);
 • wszelkiego rodzaju prace instalacyjne (sieciowe, monitoringu oraz elektro-energetyczne);
 • przygotowanie i wdrażanie oprogramowania (m.in. własnych systemów);
 • i inne.

Jednym z najważniejszych naszych projektów w zakresie sieci szerokopasmowych jest budowana od 2000 r. własna abonencka sieci pod nazwą MNC.PL (Manhattan Network Center Łódź) . Projekt realizowany jest z wykorzystaniem technologii Ethernet i własnego dedykowanego okablowania FTTx oraz ETTH, zaś na terenach wiejskich i podmiejskich - również w oparciu o rozwiązania bezprzewodowe WiFi.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TPNETS.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. DOWBORCZYKÓW 30/34, 90-019 ŁÓDŹ

NIP

7251747616
Copy

REGON

472228111
Copy

KRS

0000607288
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-24

Adres rejestrowy

UL. DOWBORCZYKÓW 30/34, 90-019 ŁÓDŹ

Data rejestracji w KRS

2016-03-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-03-10

Sygnatura akt

RDF/478644/23/679

Strona WWW

http://www.tpnets.com

Kody Pkd

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU).JEDNAK ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ,KTÓRYCH JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ PRZEKRACZA 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA ZGODY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Tomasz Stefan Bathelt
Wiceprezes Zarządu, 49 lat
Piotr Marcin Marciniak
Prezes Zarządu, 49 lat
UDZIAŁOWCY
Tomasz Stefan Bathelt

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 50.000 zł.

Piotr Marcin Marciniak

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 50.000 zł.

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,1
2,4
3
24,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1
0,6
0,6
9,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,5
0,7
0,9
22,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,5
1,3
1,5
16,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,3
136
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
-24,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
-14,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,5
0,4
-18,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,8
87,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
-13,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,2
-23,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
28,6
28,8
18,1
-10,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
7,1
8,9
5,5
-3,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
35,2
56,1
58,7
2,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
19,6
19,3
12,6
-6,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,8
9,6
6,6
-3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
86
54
77
23
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,7
1
1,2
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,5
0,6
-0,3
-0,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

4/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Radosław Grajek 2019-04-17 16:28:14

Firmy z tej samej branży