Total Logistic
ul. Osmańska 5, 02-823 Warszawa
NIP9512359157
Oceń firmę:
Total Logistic
NIP9512359157
KRS0000430337
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Osmańska 5, 02-823 Warszawa

Strona internetowa

www.totallogistic.pl

O Firmie

Jesteśmy firmą transportowo-logistyczną działającą na rynku krajowym i międzynarodowym od 1997 roku. Świadczymy profesjonalną obsługą logistyczną wszelkiego rodzaju ładunków na terenie Polski i Europy.


Zapewniamy kompleksowe doradztwo w dziedzinie transportu, spedycji i logistyki. Specjalizujemy się w organizacji wszystkich rodzajów transportu drogowego, a także w wyborze najlepszej dla naszych klientów, najbezpieczniejszej oraz najbardziej ekonomicznej formy przemieszczenia ładunku drogą lądową.


Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb każdego klienta i świadczymy usługi transportowe za pomocą własnej wyspecjalizowanej floty, a także współpracujemy z wieloma sprawdzonymi przewoźnikami. Realizujemy transport całopojazdowy, doładunki, chłodniczy, materiałów niebezpiecznych ADR, kontenerowy, ładunków ponadgabarytowych, zwierząt oraz transport kurierski.


W ramach kompleksowej oferty dajemy naszym klientom możliwość obsługi magazynowej przewożonych towarów. Dysponujemy magazynem przeładunkowym, krótkoterminowego składowania, zlokalizowanym w Warszawie, a także dużą powierzchnią magazynową, z regałami wysokiego składowania pod Warszawą. Oferta magazynowa, poza doraźną obsługę związaną z wykonywanym transportem, obejmuje również kompleksową obsługę logistyczną składowanego towaru.


Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TOTAL LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. POLECZKI 29, 02-822 WARSZAWA

NIP

9512359157
Copy

REGON

146263798
Copy

KRS

0000430337
Copy

Forma prawna

komandytowo-akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2015-01-14

Adres rejestrowy

UL. POLECZKI 29, 02-822 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2012-08-21

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-08-21

Sygnatura akt

WA.XIII NS-REJ.KRS/25638/21/151

Strona WWW

www.totallogistic.pl

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.2 - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów

52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport

68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.1 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ: TOTAL LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO USTANOWIONYCH PRZEDSTAWICIELI. W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓREMU POWIERZONE ZOSTAŁO PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM PRAWA REPREZENTACJI POZOSTAŁYCH KOMPLEMENTARIUSZY. UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA TJ. SPÓŁKI POD FIRMĄ: TOTAL LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JEST MARIUSZ MAŁAS - PREZES ZARZĄDU.
KOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
TOTAL LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,5
2,3
2,4
6,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,4
0,3
-24,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
0,6
0,8
30,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,5
1
1,1
10
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,2
144
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0,1
0,1
123,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0,3
0,2
-24,4
EBITDA Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,3
3,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,2
-19,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0,3
0,2
-22,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,4
0,8
0,9
13,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
31,5
38
23,5
-14,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
8,2
10,2
7,7
-2,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
70,7
62,8
74,6
11,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
12
14,5
14,1
-0,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
9,7
12
8,6
-3,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
39
58
41
-17
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,1
3,2
1,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,3
-0,7
-0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży