TONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PL. ORLĄT LWOWSKICH 20C, 53-605 WROCŁAW
NIP8971880048
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Edukacja, sport i rozrywka Kultura i sztuka Muzyka i filmy Profil firmy TONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8971880048
KRS0000846398
Kapitał zakładowy10 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

PL. ORLĄT LWOWSKICH 20C, 53-605 WROCŁAW

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Dużo firm planuje wydzielenie części codziennie wykonywanych czynności na zewnątrz. Firmom, które decydują się na takie rozwiązanie, z pomocą przychodzą liczne firmy usługowe oraz agencje. Wśród takich usług wymienić należy między innymi doradztwo biznesowe.

Do zakresu działalności firm z tej kategorii należy między innymi doradztwo leasingowe czy doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego.

TONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzi działania z zakresu doradztwa biznesowego, a więc wprowadza działania mające na celu poprawę płynności finansowej i pozycji na rynku swoich klientów. Wśród tych czynności należy wymienić między innymi optymalizację zarządzania operacyjnego. Nie czekaj i sprawdź ofertę tej firmy.

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, hurtownik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

PL. ORLĄT LWOWSKICH 20C, 53-605 WROCŁAW

NIP

8971880048
Copy

REGON

386322575
Copy

KRS

0000846398
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2023-03-14

Adres rejestrowy

PL. ORLĄT LWOWSKICH 20C, 53-605 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2020-06-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2020-06-18

Sygnatura akt

RDF/539767/23/535

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Mateusz Józef Biegaj
Prezes Zarządu, 33 lata
Grzegorz Wojciech Staniek
Członek Zarządu, 34 lata
UDZIAŁOWCY
Grzegorz Wojciech Staniek

20% 20 (dwadzieścia) udziałów o łącznej wartości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych

Mateusz Józef Biegaj

80% 80 (osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 8.000,00 (osiem tysięcy) złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
182,1
106,2
-41,7
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
60,7
182,1
200
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
4,7
16,4
18,8
14,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
22,4
5,9
-0,3
-105,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
27,1
22,3
18,5
-17,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
9,7
3,6
-62,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
13,7
-16,6
-6,2
62,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
26,1
21,3
17,5
-17,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
13,7
-16,6
-221,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
12,4
-16,6
-6,2
62,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
55,4
-283
-338,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
20,5
-9,1
-5,8
3,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
82,7
26,3
-1,8
-28,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
22,5
-9,1
-5,8
3,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
28
33
5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży