Tompol sp. z o.o.
Ul. Długa 13a /5, 67-200 Głogów
NIP6932184415
Oceń firmę:
Tompol sp. z o.o.
NIP6932184415
KRS0000761133
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Długa 13a /5, 67-200 Głogów

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TOMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. DŁUGA 13A / 5, 67-200 GŁOGÓW

NIP

6932184415
Copy

REGON

381997423
Copy

KRS

0000761133
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2020-06-15

Adres rejestrowy

UL. DŁUGA 13A / 5, 67-200 GŁOGÓW

Data rejestracji w KRS

2018-12-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2018-12-10

Sygnatura akt

RDF/377677/22/829

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Tomasz Krzysztof Kucharski
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Tomasz Krzysztof Kucharski

90% 1800 udziałów o łącznej wysokości 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Julita Anna Kucharska

10% 200 udziałów o łącznej wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,2
2,5
114
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,4
0,4
11,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,1
0,1
17,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,5
0,6
12,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,2
60,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
-∞
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0
47,7
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,1
83,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,5
0,5
11,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0,1
73,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0
27,5
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
18
19,6
1,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,9
1,1
-0,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
24,6
25,7
1,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4,6
4
-0,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,9
1,3
-0,6
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
115
60
-55
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży