4 FUN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KOMOROWICKA 39, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
NIP9372728978
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Przemysł spożywczy Mleczarski Nabiał Profil firmy 4 FUN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 FUN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9372728978
KRS0000847541
Kapitał zakładowy2 500 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. KOMOROWICKA 39, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

4 FUN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KOMOROWICKA 39, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

NIP

9372728978
Copy

REGON

386373740
Copy

KRS

0000847541
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. KOMOROWICKA 39, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Data rejestracji w KRS

2020-06-25

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2020-06-25

Sygnatura akt

RDF/563967/23/449

Kody Pkd

10.51.Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU SĄ: PREZES ZARZĄDU WRAZ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.
ZARZĄD
Milan Šír
Prezes Zarządu, 49 lat
UDZIAŁOWCY
DAIRY 4 FUN S.R.O.

100% 100 (sto) udziałów o łącznej wartości 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych)

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,1
10,6
8532,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
8,8
19,1
116,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,6
-3,4
-473,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
8,2
15,8
91,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,3
0,3
8,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0,6
1917,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,6
-5,3
-787,7
EBITDA Opis wskaźnika
-0,5
-4,3
-699,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,6
-5,3
-787,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,6
-4,9
-760,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2
3,1
52,6
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
100,8
156,2
55,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-486,5
-50
436,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-7,2
-21,5
-14,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-438,4
-40,6
397,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-486,5
-50
436,5
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
1326
99
-1227
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
4,6
1,1
-3,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-15,1
-3,7
11,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży