Tioman sp. z o.o. sp.k.
57e, 87-148 Ostaszewo
NIP8792050063
Oceń firmę:
Tioman sp. z o.o. sp.k.
NIP8792050063
KRS0000392670
Kapitał zakładowy500 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

57e, 87-148 Ostaszewo

Strona internetowa

http://tioman.pl

O Firmie

Jesteśmy producentem znaków drogowych i od 1998 roku poprzez swoją działalność wpływamy na poprawę bezpieczeństwa na drogach współpracując z zarządami dróg wszystkich szczebli oraz krajowymi i zagranicznymi budowlanymi przedsiębiorstwami drogowymi.

Oferujemy znaki i tablice drogowe, znaki aktywne i podświetlane LED, konstrukcje wsporcze (w tym spełniające normę EN-12767), artykuły bezpieczeństwa drogowego, bariery drogowe, systemy informacji miejskiej, meble miejskie: przystanki, ławki, stojaki rowerowe, wiaty rowerowe.

Wysoka jakość oferowanych przez nas wyrobów znalazła potwierdzenie w uzyskanych certyfikatach i aprobatach.

Nasza firma znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Coroczny wzrost obrotów handlowych pozwala na stały rozwój zaplecza technicznego, parku maszynowego i wzrost zatrudnienia.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TIOMAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

OSTASZEWO 57E, 87-148 OSTASZEWO

NIP

8792050063
Copy

REGON

871073214
Copy

KRS

0000965646
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-09-30

Adres rejestrowy

OSTASZEWO 57E, 87-148 OSTASZEWO

Data rejestracji w KRS

2022-04-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2022-04-08

Sygnatura akt

RDF/524080/23/91

Strona WWW

http://tioman.pl

Kody Pkd

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

24 - Produkcja metali

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU; B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Grzegorz Kończalski
Prezes Zarządu, 58 lat
UDZIAŁOWCY
Grzegorz Kończalski

49% 490 udziałów o łącznej wartości 245 000,00 zł

Elżbieta Joanna Kończalska

49% 490 udziałów o łącznej wartości 245 000,00 zł

1% 10 udziałów o łącznej wartości 5 000,00 zł

1% 10 udziałów o łącznej wartości 5 000,00 zł

PROKURA
Elżbieta Joanna Kończalska
samoistna, 55 lat
Wojciech Kończalski
samoistna, 26 lat

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
40,7
39,4
42,3
7,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
14
10
11,4
13,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
7
9
10,6
18,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
21
19
22
15,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,7
0,4
0,9
160,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,7
0,8
0,9
17,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
3,6
4,9
5,9
19,3
EBITDA Opis wskaźnika
4,6
6
6,9
15,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
13,2
11,3
13,3
17,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
3,9
5,2
6
15,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
3,6
4,9
5,9
19,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
51,1
54,9
55,4
0,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
8,8
12,5
13,9
1,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
33,2
47,2
48,2
1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
11,3
15,2
16,4
1,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
8,8
12,5
13,9
1,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
105
77
80
3
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
1,4
1,4
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,5
0,9
0,6
-0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży