Think&Grow sp. z o.o.
ul. Krzycka 80a/1, 53-020 Wrocław
NIP8992760697
Oceń firmę:
Think&Grow sp. z o.o.
NIP8992760697
KRS0000541445
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Krzycka 80a/1, 53-020 Wrocław

Strona internetowa

www.huminiecki.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Przeprowadzamy szkolenia. Naszym celem jest dostarczenie najskuteczniejszych i sprawdzonych narzędzi, wiedzy, umiejętności i strategii pracownikom i właścicielom firm przewyższające ich oczekiwania jako Klientów.


Obszary szkoleń:

  • sprzedaż (zamykanie sprzedaży, usuwanie obiekcji, prezentacja, obsługa klienta, trudny klient),
  • savoire-vivre w biznesie,
  • wystąpienia publiczne (prowadzenie spotkań biznesowych, prowadzenie spotkań firmowych, przemówienia do audytorium ogólnego, prezentacja projektów, prezentacja pomysłów),
  • zarządzanie czasem (efektywność indywidualna i grupowa, wprowadzanie nawyków, zarządzanie przez nawyk),
  • komunikacja (problemy i błędy komunikacyjne, usprawnianie komunikacji wewnątrz firmy, komunikacja na zewnątrz),
  • zarządzanie zespołami (tworzenie zespołów, role zespołowe, procedury i procesy, odpowiedzialność w zespole, kodeks honorowy, usprawnianie zespołów).


Działamy również w obszarze coachingu. Specjalizujemy się w coachingu biznesowym, sprzedażowym, życiowym, zarządzającym, karierowym. 

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

THINK&GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. RODZINNA 9 / 7, 53-029 WROCŁAW

NIP

8992760697
Copy

REGON

360457686
Copy

KRS

0000541445
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-11-06

Adres rejestrowy

UL. RODZINNA 9 / 7, 53-029 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2015-01-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-01-30

Sygnatura akt

WR.VI NS-REJ.KRS/3391/24/820

Strona WWW

www.huminiecki.pl

Kody Pkd

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Przemysław Wiktor Huminiecki
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Marzena Kamila Huminiecka

10% 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości 500zł (pięćset złotych)

Przemysław Wiktor Huminiecki

90% 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 4.500zł (cztery tysiące pięćset złotych)

PROKURA
Marzena Kamila Huminiecka
prokura samoistna, 40 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
0
116,6
EBITDA Opis wskaźnika
-0
-0
0
294,8
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
0,9
1,3
1,4
1,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,5
-0,6
-0,6
2,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
0
117,5
Aktywa Opis wskaźnika
0,4
0,7
0,8
5,6
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
0
116,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
326,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,9
1,3
1,4
1,8
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
23,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,1
0,6
0,6
7,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0
-100
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
27
16,6
-2,8
-19,4
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
-132,5
-84,1
-77,5
6,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-153,7
-152,1
20,4
172,5
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-153,7
-152,1
20,4
172,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-50,6
-13,5
21,3
34,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
3649
7327
6039
-1288
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0.14958153665065765
0.42392656207084656
0.4463333189487457
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-16.632556915283203
-83.18799591064453
40.82149887084961
124
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży