Telemedycyna Polska S.A.
UL.LIGOCKA 103, 40-568 Katowice
NIP6482542977
TEL+48 668 835 111
Oceń firmę:
Telemedycyna Polska S.A.
NIP6482542977
KRS0000352918
Kapitał zakładowy868 164,60 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.LIGOCKA 103, 40-568 Katowice

Numer telefonu

+48 668 835 111

Oferta

  • Kardiotele :

  • telefoniczne konsultacje z lekarzem i diagnoza stanu serca 24h/365 dni w roku
  • przesyłanie badań EKG przez telefon
  • pomoc w wezwaniu karetki pogotowia

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom jakie daje telemedycyna, mogą Państwo korzystać ze stałego dostępu do lekarza specjalisty oraz bez żadnych limitów przesyłać przez telefon badania EKG do konsultacji. Badania można wykonywać zarówno przez telefon stacjonarny, jak i komórkowy.

  • Badanie EKG z opisem – badanie polega na na wykonaniu pacjentowi spoczynkowego badania EKG (we współpracującej placówce), przesłaniu badania przez Internet, za pomocą specjalistycznego oprogramowania, do Centrum Telemedycznego Telemedycyny Polskiej, natychmiastowym opisaniu badania przez lekarza dyżurującego dzięki zastosowaniu telemedycyny pacjent znajdujący się na drugim końcu Polski otrzymuje profesjonalny i przede wszystkim szybki opis swojego badania ekg
  • Badanie Kardiotest – nieinwazyjne badanie diagnostyczne autorstwa Telemedycyny Polskiej, oceniające ryzyko wystąpienia chorób serca. Badanie Kardiotest polega na przeprowadzeniu pacjentowi szeregu specjalistycznych badań o profilu kardiologicznym podczas jednej, 30-minutowej wizyty w placówce, przetworzeniu wyników przez autorską aplikację Kardiotest i przeanalizowaniu ich przez lekarza Centrum Telemedycznego, przesłaniu pacjentowi wyników wraz z końcową diagnozą i zaleceniami, poprzez e-mail lub tradycyjną pocztę w ciągu 7 dni od wykonania badania
  • Badanie Holter EKG 24h – badanie metodą Holtera diagnozuje zaburzenia pracy serca. Badanie polega na rejestrowaniu zapisu EKG podczas codziennej aktywności pacjenta, 24 godziny na dobę. Jest realizowane w następujący sposób: na czas badania pacjent otrzymuje nowoczesny rejestrator holterowski, który zapisuje i zapamiętuje przebieg krzywej EKG, zarejestrowane badanie zostaje przekazane za pomocą specjalistycznego oprogramowania i Internetu do Centrum Telemedycznego, w Centrum badanie zostaje poddane systemowej analizie holterowskiej oraz jest przeanalizowane i opisane przez lekarza, po wykonaniu wszystkich czynności pacjent otrzymuje wyniki, wraz z dołączonymi indywidualnymi zaleceniami, na e-mail lub tradycyjną pocztą. Standardowo badanie Holtera trwa 24 godziny, z możliwością przedłużenia, o kolejne dni
  • TeleSenior to autorski program opieki nad osobami w wieku 65+ łączący funkcjonalność tradycyjnej tele-opieki (opaska monitorująca aktywność Seniora) z nowoczesnymi formami zdalnej opieki oraz konsultacji lekarskich. Dzięki takiemu połączeniu usługa sprawdza się jako odciążenie dla aktywnych zawodowo bliskich seniora. Jest także doskonałym rozwiązaniem dla osób samotnych, podnosząc ich bezpieczeństwo oraz komfort życia.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. LIGOCKA 103, 40-568 KATOWICE

NIP

6482542977
Copy

REGON

240102536
Copy

KRS

0000352918
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2017-02-10

Adres rejestrowy

UL. LIGOCKA 103, 40-568 KATOWICE

Data rejestracji w KRS

2010-04-01

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-04-01

Sygnatura akt

RDF/540456/23/308

Kody Pkd

86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna

26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

58 - Działalność wydawnicza

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna

86.9 - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Marzena Krawiec
Wiceprezes Zarządu, 40 lat
Łukasz Bula
Prezes Zarządu, 46 lat
RADA NADZORCZA
Bartosz Roch Ostafiński
46 lat
Krzysztof Maciej Szalwa
50 lat
Irenneusz Rymaszewski
54 lata
Szymon Piotr Bula
44 lata
Marcin Gajewski
46 lat

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,6
4,9
5
2,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,6
2
1,4
-29,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,8
2,9
3,2
10,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3,4
4,8
4,6
-5,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,3
2,1
2
-5,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,3
-32
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
0,3
0,2
-25
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,7
0,5
-30,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,6
3,3
3,2
-3,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
0,3
0,2
-27,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
0,3
0,3
8,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-12,5
9,4
9,3
-0,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-2,3
5,5
5,9
0,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
24,7
59,2
69,4
10,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8,1
13,9
9,5
-4,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-2,3
5,5
4
-1,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
118
90
48
-42
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
15,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży