TELE-COM Sp. z o.o.
Jawornicka 8, 60-968 Poznań
NIP7790003490
TEL+48618689017
Oceń firmę:
TELE-COM Sp. z o.o.
NIP7790003490
KRS0000086684
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Jawornicka 8, 60-968 Poznań

Numer telefonu

+48618689017

Strona internetowa

http://www.tele-com.poznan.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

TELE-COM powstał w 1987 roku jako firma realizująca projekty telekomunikacyjne. Początkowo były to projekty dotyczące telewizji kablowej co zaowocowało zaprojektowaniem 250 tysięct gniazd abonenckich w wielu sieciach TVK. W latach 1993-1995 zaprojektowaliśmy 30 sieci radiowej łączności dyspozytorskiej dla ówczesnych zakładów energetycznych (430 stacji bazowych). Sieci te są eksploatowane do dziś. Obecnie pracujemy nad nowymi sieciami cyfrowymi w standardzie TETRA.

W 1997 roku rozszerzyliśmy profil naszej działalności. Zajęliśmy się budową obiektów radiokomunikacyjnych - głównie stacji bazowych GSM, ale również innych obiektów i systemów antenowych.

Nie pozostajemy w tyle za wymaganiami czasu. We wrześniu 2004 roku nasze Laboratorium Pola Elektromagnetycznego uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium wykonuje pomiary rozkładu pola elektromagnetycznego wokół źródeł, służące do udokumentowania stanu faktycznego według przepisów ochrony środowiska i przepisów bhp. Oprócz tego podjęliśmy badanie wycieków energii z sieci przewodowych, głównie sieci telewizji kablowej. Wśród zakresu działania mamy także pomiar właściwości torów antenowych. Wykorzystując oprogramowanie komputerowe dostępne na rynku i opracowywane we własnym zakresie, tworzymy projekty studialne, koncepcyjne i techniczne. Szczególnie nowatorskie są nasze specjalistyczne projekty opracowane dla obiektów radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych.

Nasi pracownicy dysponują poświadczeniem bezpieczeństwa.

www.tele-com.poznan.pl

Prowadzimy także sklep internetowy z prezentami personalizowanymi.

www.szukamprezentu.pl

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, hurtownik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"TELE - COM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JAWORNICKA 8, 60-968 POZNAŃ

NIP

7790003490
Copy

REGON

004838208
Copy

KRS

0000086684
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-08

Adres rejestrowy

UL. JAWORNICKA 8, 60-968 POZNAŃ

Data rejestracji w KRS

2002-01-31

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-01-31

Sygnatura akt

RDF/393326/22/907

Strona WWW

http://www.tele-com.poznan.pl

Kody Pkd

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, PODATKOWYCH, ADMINISTRACYJNYCH I DOTYCZĄCYCH STOSUNKÓW PRACY UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD SPÓŁKI
Andrzej Eugeniusz Gabiś
Prezes Zarządu, 60 lat
UDZIAŁOWCY
Anna Małgorzata Wróblewska

50% 25 udziałów o łącznej wartości 50.000,00 zł

Andrzej Eugeniusz Gabiś

50% 25 udziałółw o łącznej wartości 50.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,5
0,6
0,6
5,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
1
1,1
1,2
10,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
0,1
0,1
30,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
10,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,5
4,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,5
0,6
0,6
5,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
0,1
0,1
28,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-21,3
15,3
18,8
3,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-8,4
6
7
1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-8,4
6,2
7,4
1,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
80,2
76,9
75,9
-1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży