Tektura Opakowania Papier S.A.
Katowicka 182, 43-100 Tychy
NIP6460323966
Oceń firmę:
Tektura Opakowania Papier S.A.
NIP6460323966
KRS0000068512
Kapitał zakładowy20 610 750,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Katowicka 182, 43-100 Tychy

Strona internetowa

www.topsa.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Jesteśmy producentem papieru i producentem tektury oraz papieru makulaturowego. Produkujemy bobiny każdego typu, we wszystkich możliwych rozmiarach i gramaturach, które doceniane są przez wielu naszych kontrahentów. Naszą ofertę uzupełniają fluting papier, papier testliner i papiery makulaturowe (schrenz) oraz inne. Wytwarzamy tektury lite w zwojach, arkuszach, sklejane i laminowane.

Posiadamy maszyny papiernicze. Maszyny produkujące papiery pokryciowe, tektury tulejowe i lite są zintegrowane w liniach przetwórczych dla produkcji bobin oraz tektur sklejanych. Jesteśmy istotnym dostawcą dla wielu krajowych i europejskich producentów tulei, papierów toaletowych oraz mebli.

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KATOWICKA 182, 43-100 TYCHY

NIP

6460323966
Copy

REGON

272583717
Copy

KRS

0000068512
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2016-11-03

Adres rejestrowy

UL. KATOWICKA 182, 43-100 TYCHY

Data rejestracji w KRS

2001-12-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-12-04

Sygnatura akt

RDF/558326/23/664

Strona WWW

www.topsa.pl

Kody Pkd

17.12.Z - Produkcja papieru i tektury

17.1 - Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

17.11.Z - Produkcja masy włóknistej

17.2 - Produkcja wyrobów z papieru i tektury

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
160,2
121,2
-24,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
52,4
49,7
-5,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
50,3
62,5
24,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
102,7
112,3
9,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
7,2
0,6
-92
Amortyzacja Opis wskaźnika
4,9
4,9
-0,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
27,4
15
-45,1
EBITDA Opis wskaźnika
33,8
20,8
-38,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
35,7
35,8
0,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
28,9
15,9
-45
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
22,3
12,2
-45,1
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
44,3
19,6
-24,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
13,9
10,1
-3,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
49
55,7
6,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
21,1
17,1
-4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
17,1
12,4
-4,7
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
83
103
20
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,9
1
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,6
1,3
0,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-04-2021 - 31-03-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-04-2021 - 31-03-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-04-2021 - 31-03-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży