Tecopol sp. z o.o.
Paprotna 8 /1, 51-117 Wrocław
NIP8952014315
Oceń firmę:
Tecopol sp. z o.o.
NIP8952014315
KRS0000425874
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Paprotna 8 /1, 51-117 Wrocław

O Firmie

Specjalizujemy się w wykonawstwie robót branży elektrycznej i teletechnicznej w pełnym zakresie. Nasze usługi świadczymy na terenie Dolnegośląska jak i Opolszczyzny. Dążymy do wykonywania usług w terminie spełniając jednocześnie oczekiwania klientów.

Oferta

Instalacje elektryczne:

- przyłącza energetyczne
- tablice rozdzielcze
- wewnętrzne instalacje siłowe
- instalacje oświetlenia
- instalacje gniazd wtykowych
- układ sterowania urządzeniami
- iluminacje zewnętrzne obiektów
- pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych

Instalacje teletechniczne:

- sieci strukturalne
- systemy sterowania klap i okien przewietrzania
- systemy kontroli dostępu
- systemy bramek kontrolnych
- systemy domofonów i wideodomofonów

Instalacje alarmowe:

- centrale alarmowe
- standardowe systemy alarmowe
- zaawansowane systemy z opcją sterownia
- systemy bezprzewodowe
- czujki sygnalizatory
- komunikacja i powiadomienia
- sterowniki radiowe
- akcesoria i programy

Oświetlenie zewnętrzne:

- oświetlenie architektoniczne
- oświetlenie terenów przemysłowych
- oświetlenie dróg
- oświetlenie parkingów

Badania ochrony przeciwporażeniowej:

- pomiar napięcia rażeniowego dotykowego,
- pomiar rezystancji uziemienia,
- pomiar napięć uziomowych,
- pomiar skuteczności zerowania
- pomiary rezystancja izolacji
- badania okresowe (kontrolno-pomiarowe)

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TECOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PAPROTNA 8 / 1, 51-117 WROCŁAW

NIP

8952014315
Copy

REGON

021914028
Copy

KRS

0000425874
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-06-29

Adres rejestrowy

UL. PAPROTNA 8 / 1, 51-117 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2012-07-02

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-07-02

Sygnatura akt

RDF/441945/22/748

Kody Pkd

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw


Czynny

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY TAKŻE PROKURENT SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Stanisław Paszkiewicz
Prezes Zarządu, 69 lat
UDZIAŁOWCY
Stanisław Paszkiewicz

93 (dziewięćdziesiąt trzy) udziały o łącznej wysokości 46.500,00 (czterdzieści sześć tysięcy pięćset) złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
212,4
-29,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
41,8
96,6
96,7
0,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
186,5
224,5
223,3
-0,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
228,3
321,1
320,1
-0,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
25,5
74,4
73,4
-1,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
6
-∞
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
-7
-1,1
83,6
EBITDA Opis wskaźnika
6,3
-96,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
-7,3
-1,1
84,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
1
-1,1
-218,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
228,3
321,1
320,1
-0,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-0
-3,3
-0,5
2,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-0
-61,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
81,7
69,9
69,8
-0,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,9
-58,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,1
-61,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
54
54
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży