TECHNIKA
[email protected], 41-707 Ruda Śląska
NIP6412297449
Oceń firmę:
TECHNIKA
NIP6412297449
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

[email protected], 41-707 Ruda Śląska

O Firmie

Nasza firma powstała w 2009. W odpowiedzi na rosnące potrzeby wymagających klientów oraz ze względu na różnorodność i specyfikę rynku nieruchomości rozwój naszej firmy sprecyzowaliśmy na kompleksową obsługę nieruchomości. Nasze doświadczenie zdobyte przy pracach zrealizowanych oraz bieżących, szczególnie na terenie Górnego Śląska, w obiektach mieszkalnych i komercyjnych jest doskonałym potwierdzeniem kompleksowych umiejętności technicznych naszej kadry.

Gwarantujemy pełną poufność informacji uzyskiwanych od naszych Klientów w trakcie i po realizacji projektów. Nasza Firma posiada stosowne uprawnienia, licencje zawodowe oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli zainteresowani są Państwo kompleksową obsługą Nieruchomości: zarządzaniem, pośrednictwem, obsługą wspólnot mieszkaniowych oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych Serdecznie Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź do przesyłania zapytań ofertowych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Rodzaj działalności

pośrednik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TECHNIKA ARTUR HAŃCZAK

Copy

Adres do doręczeń

ul. Aleja Dworcowa 2, 41-707 Ruda Śląska

NIP

6412297449
Copy

REGON

241272097
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2016-05-18

Adres rejestrowy

ul. Aleja Dworcowa 2, 41-707 Ruda Śląska

Przedsiębiorca

ARTUR HAŃCZAK

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2009-09-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

01.49.Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt

09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.32.Z - Działalność taksówek osobowych

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z - Działalność fotograficzna

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

95.24.Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży