TECHMIKS
Ujejskiego 46, 85-168 Bydgoszcz
NIP9532621115
TEL+48515065902
Oceń firmę:
TECHMIKS
NIP9532621115
KRS0000373538
Kapitał zakładowy140 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ujejskiego 46, 85-168 Bydgoszcz

Numer telefonu

+48515065902

Strona internetowa

http://sklep.techmiks.pl/

O Firmie

TECHMIKS Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, którego celem jest zaspokojenie potrzeb klientów detalicznych, firm usługowych oraz przemysłowych w zakresie zaopatrzenia w artykuły techniczne. W naszej ofercie znajdują się między innymi: - narzędzia ręczne; - elektronarzędzia, narzędzia pneumatyczne; - maszyny obróbcze; - narzędzia pomiarowe i laboratoryjne; - narzędzia ścierne i tnące; - narzędzia skrawające; - artykuły BHP; - technika grzewcza i sanitarna. Wszystkie produkty pochodzą od sprawdzonych producentów. Gwarantują naszym klientom dokładność i pewność działania. Zapewniamy wysoką jakość obsługi, terminowość i atrakcyjną cenę .

Rodzaj działalności

hurtownik, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TECHMIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. UJEJSKIEGO 46, 85-168 BYDGOSZCZ

NIP

9532621115
Copy

REGON

340849114
Copy

KRS

0000373538
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-08

Adres rejestrowy

UL. UJEJSKIEGO 46, 85-168 BYDGOSZCZ

Data rejestracji w KRS

2010-12-17

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-12-17

Sygnatura akt

RDF/513037/23/360

Strona WWW

http://sklep.techmiks.pl/

Kody Pkd

10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

46.62.Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek

46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

46.64.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.22.Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.

77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST SAMOISTNA. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Ryszard Alfred Sikorski
Wiceprezes Zarządu Spółki, 64 lata
Wojciech Jerzy Krause
Prezes Zarządu Spółki, 50 lat
UDZIAŁOWCY
Ryszard Alfred Sikorski

50% 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych)

Wojciech Jerzy Krause

50% 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 35.000,00 (trzydzieści pięć tysięcy) złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
7,6
8,3
9,8
17,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,8
0,7
0,9
20
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,8
1,8
2,1
18,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,5
2,5
3
18,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,3
0,5
0,8
70,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
13,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,7
0,5
0,6
26,1
EBITDA Opis wskaźnika
0,7
0,5
0,6
28,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,5
2,5
2,9
19,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,7
0,5
0,6
28,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,5
0,4
0,6
53,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
30,8
23
29,8
6,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
7,1
4,9
6,4
1,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
69,5
70,6
70,3
-0,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
9,1
6
6,5
0,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
8,8
6
6,4
0,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
36
31
30
-1
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3,3
3,3
3,3
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,6
-0,6
-1
-0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży