TECHIQ LESZEK ALEKSANDER
LEŚNA 73, 43-178 ORNONTOWICE
NIP6351602905
TEL48797500179
Oceń firmę:
TECHIQ LESZEK ALEKSANDER
NIP6351602905
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

LEŚNA 73, 43-178 ORNONTOWICE

Numer telefonu

48797500179

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TECHIQ LESZEK ALEKSANDER

Copy

Adres do doręczeń

STAROKOŚCIELNA 14A, 43-190 MIKOŁÓW

NIP

6351602905
Copy

REGON

386900055
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2020-09-13

Adres rejestrowy

LEŚNA 73, 43-178 ORNONTOWICE

Przedsiębiorca

LESZEK ALEKSANDER

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2020-09-04

Status

Aktywny

Kody Pkd

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży