BOLT SERVICES PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. PROSTA 67, 00-838 WARSZAWA
NIP5252755060
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja drogowa Inne Profil firmy BOLT SERVICES PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BOLT SERVICES PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5252755060
KRS0000733215
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. PROSTA 67, 00-838 WARSZAWA
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BOLT SERVICES PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PROSTA 67, 00-838 WARSZAWA

NIP

5252755060
Copy

REGON

380639130
Copy

KRS

0000733215
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. PROSTA 67, 00-838 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2018-06-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2018-06-28

Sygnatura akt

RDF/584202/24/688

Kody Pkd

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
11,1
24,5
203,7
732,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,6
4,2
10,1
141,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,5
1,5
6,8
341,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3,2
5,7
16,8
195,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,3
2,1
2,3
9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,2
113,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,5
1,4
7,3
420,1
EBITDA Opis wskaźnika
0,6
1,6
7,9
405,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,4
1
5,2
426,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,6
1,5
7,7
425,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,5
4,9
14,7
199
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
83,6
64,9
77,4
12,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
4
4,1
2,6
-1,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
17
26,9
40,2
13,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
5,7
6,4
3,9
-2,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
4,8
5,7
3,6
-2,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
52
39
16
-23
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,4
1,5
1,6
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,8
-0,8
-0,2
0,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży