TARCON Sp. z o.o.
Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów
NIP8733231685
Oceń firmę:
TARCON Sp. z o.o.
NIP8733231685
KRS0000368673
Kapitał zakładowy200 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów

Strona internetowa

http://www.tarcon.eu

O Firmie

Firma TARCON Sp. z o.o. jest spółką budowlaną specjalizującą się w kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych wykonywanych z zastosowaniem konstrukcji stalowych lub stalowo-żelbetowych. Obiekty takie jak hale produkcyjne, magazynowe, hale logistyczne, hale handlowe, chłodnie, mroźnie sale sportowe realizujemy na terenie całego kraju. Wieloletnie doświadczenie kadry technicznej i zarządzającej firmy w realizacjach tego typu obiektów zapewnia naszym inwestorom elastyczność w dopasowaniu się do ich indywidualnych potrzeb oraz stosowanie najnowszych technologii.

W zależności od potrzeb naszych inwestorów zapewniamy obsługę inwestycji w zakresie:

  • Opracowanie koncepcji obiektu, wizualizacji i wyceny

  • Doradztwo w zakresie stosowanych technologii oraz optymalizacji ekonomicznej rozwiązań

  • Opracowania wielobranżowego Projektu Budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę

  • Opracowanie branżowych projektów wykonawczych

  • Pozyskiwania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę

  • Kompleksowej realizacji i koordynacji inwestycji w Generalnym Wykonawstwie

  • Opracowania dokumentacji powykonawczej oraz uczestnictwo w pozyskaniu decyzji administracyjnej – pozwolenie na użytkowanie inwestycji

Dostawcy materiałów i podwykonawcy robót specjalistycznych uczestniczący w procesie realizacji inwestycji na nasze zlecenie to firmy posiadające doświadczenie w wykonywaniu zleconych prac, sprawdzone i wiarygodne. Zapewnia to terminowość realizacji i wysoką jakość wykonania świadczonych usług.

Jako cel w relacjach z inwestorami stawiamy sobie ich satysfakcję oraz partnerską współpracę w trakcie realizacji inwestycji oraz w czasie jej użytkowania.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TARCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

AL. PIASKOWA 103, 33-100 TARNÓW

NIP

8733231685
Copy

REGON

121359049
Copy

KRS

0000368673
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-30

Adres rejestrowy

AL. PIASKOWA 103, 33-100 TARNÓW

Data rejestracji w KRS

2010-10-25

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-10-25

Sygnatura akt

RDF/419514/22/889

Strona WWW

http://www.tarcon.eu

Kody Pkd

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Michał Krzysztof Wolański
Wiceprezes Zarządu, 34 lata
Krzysztof Wolański
Prezes Zarządu, 62 lata
UDZIAŁOWCY
Krzysztof Wolański

90% 900 udziałów o łącznej wartości 180.000,00 zł

Michał Krzysztof Wolański

10% 100 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 zł

PROKURA
Rafał Robert Góral
łączna upoważniająca do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki łącznie z członkiem zarządu, 49 lat
Marcin Sebastian Gibała
do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki prokurent upoważniony jest działając łącznie z prezesem zarządu lub członkiem zarządu., 50 lat
Robert Krzysztof Kozłowski
do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki prokurent upoważniony jest działając łącznie z członkiem zarządu, 52 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
43,1
24,1
44,7
85,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
10,4
12,8
16,1
25,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
8,1
8,7
11,7
35,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
18,6
21,5
27,8
29,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
4,2
6,6
8,2
24,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-3,4
0,7
3,9
452,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
12,2
16,2
22,9
40,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-2,8
0,5
3,1
478,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-3,2
0,9
4,1
335
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-6,5
2,2
6,9
4,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
43,8
40,4
42,2
1,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-8
3
8,8
5,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
46
109
78
-31
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,5
2
2,4
0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży