Szymon Brodziak
ul. Dolna Wilda 87, 61-501 Poznań
NIP7791971381
Oceń firmę:
Szymon Brodziak
NIP7791971381
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Dolna Wilda 87, 61-501 Poznań

Kategorie Działalności

Kategoria główna

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Szymon Brodziak

Copy

Adres do doręczeń

ul. Głogowska 16, 60-734 Poznań

NIP

7791971381
Copy

REGON

300039033
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2019-11-18

Adres rejestrowy

ul. Głogowska 16, 60-734 Poznań

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa

Przedsiębiorca

Szymon Brodziak

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2014-01-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

74.20.Z - Działalność fotograficzna

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

58.11.Z - Wydawanie książek

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

86.90.D - Działalność paramedyczna

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

93.29.B


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży