Świeży Owoc sp. z o.o.
Dzieci Warszawy 21e /2, 02-495 Warszawa
NIP7972012477
Oceń firmę:
Świeży Owoc sp. z o.o.
NIP7972012477
KRS0000335898
Kapitał zakładowy1 557 950,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Dzieci Warszawy 21e /2, 02-495 Warszawa

Oddziały

Magazyn

Modrzewina 15, 05-610 Goszczyn

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Firma Świeży Owoc Sp. z o. o. zajmuje się produkcją owoców oraz ich sprzedażą. Naszym głównym celem jest wspólne planowanie produkcji oraz jej przygotowanie do sprzedaży zgodnie z najwyższymi standardami w kraju i na świecie. Założycielami firmy są osoby od wielu lat działające na terenie jednego z największych w Europie zagłębi sadowniczych, posiadające doświadczenie handlowe. Nowoczesna baza magazynowa i sortownicza pozwala na to, co dla nas najważniejsze - dostępność dużych partii owoców przez cały rok. By zwiększyć asortyment i wielkość stanów magazynowych, firma zamierza stale zwiększać liczbę zrzeszonych w niej producentów.

Nasza misja to zrozumienie i zaspokojenie potrzeb naszych Klientów. Dzięki naszej wyspecjalizowanej kadrze, jesteśmy w stanie dostosować się do potrzeb każdego rynku na świecie. Nasi Klienci, zarówno polscy, jak i ci z zagranicy cenią sobie ciągłość dostaw przez 365 dni w roku. Wiemy również iż coraz istotniejsze dla konsumenta stają się przede wszystkim czynniki smakowe, zdrowotne, oraz tradycja wytwarzania. Od początku założyliśmy sobie aby nasze produkty były na najwyższym poziomie pod względem jakości. Poświadczają to uzyskane przez naszą firmę certyfikaty takie jak: ISO:9001:2008; HACCP oraz BRC. Głównym założeniem jest dostosowanie profilu produkcji do potrzeb rynku – z powodzeniem. Wspólna baza magazynowa i sortownicza zapewnia całoroczne dostawy dużych jednorodnych odpowiednio zapakowanych partii owoców wysokiej jakości.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ŚWIEŻY OWOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. DZIECI WARSZAWY 21E / 2, 02-495 WARSZAWA

NIP

7972012477
Copy

REGON

141950301
Copy

KRS

0000335898
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-07-29

Adres rejestrowy

UL. DZIECI WARSZAWY 21E / 2, 02-495 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2009-08-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2009-08-28

Sygnatura akt

RDF/550576/23/255

Kody Pkd

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach

10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ZARZĄD
Radosław Gzylewski
Prezes Zarządu, 43 lata
UDZIAŁOWCY
Piotr Henryk Ścisłowski

19,97% 4420 udziałów o łącznej wartości 221.000,00 zł

Łukasz Tomasz Zawadzki

11,97% 2650 udziałów o łącznej wartości 132.500,00 zł

Radosław Gzylewski

19,96% 4419 udziałów o łącznej wartości 220.950 złotych

Dominik Cichecki

20,05% 4438 udziałów o łącznej wartości 221.900,00 zł

Sławomir Stanisław Cichecki

28,05% 6210 udziałów o łącznej wartości 310.500,00 zł

RADA NADZORCZA
Adam Beliniak
35 lat
Łukasz Tomasz Zawadzki
34 lata
Beata Agnieszka Maciak
41 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
8,5
7,9
1,2
-84,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
22,2
14,9
13,7
-7,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,9
7,5
5,6
-25,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
25,1
22,3
19,3
-13,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
2,3
1,6
1,1
-34,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,6
0,7
7,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,8
0,6
-1,9
-408
EBITDA Opis wskaźnika
1,9
2,5
-0,5
-121,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,8
0,6
-1,9
-408
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
7,8
6,9
5,2
-24,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,4
0,9
-1,6
-285,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-26,5
8,2
-33,8
-42
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-9
7,7
-155,1
-162,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
11,5
33,4
28,9
-4,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
22,5
31,1
-43,1
-74,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-9
7,7
-155,1
-162,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
156
141
713
572
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,2
2,3
2,2
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2,9
1,8
-8,1
-9,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży