Radio Taxi Alfa
Mickiewicza 1, 25-352 Kielce
NIP6571768861
TEL+48 41 344 44 44
Oceń firmę:
Radio Taxi Alfa
NIP6571768861
KRS0000102696
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Mickiewicza 1, 25-352 Kielce

Numer telefonu

+48 41 344 44 44

Oferta

  • taxi, przewóz osób
  • realizacja zakupów
  • odprowadzenie samochodów
  • odpalanie auta za pomocą przewodów
  • przewozy bezgotówkowe dla firm na podstawie podpisanej umowy

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ŚWIĘTOKRZYSKIE ZRZESZENIE TRANSPORTU I USŁUG W KIELCACH

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 76, 25-501 KIELCE

NIP

6571768861
Copy

REGON

001082980
Copy

KRS

0000102696
Copy

Forma prawna

zrzeszenie transportu

Data rejestracji na ALEO.com

2019-03-28

Adres rejestrowy

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 76, 25-501 KIELCE

Data rejestracji w KRS

2002-03-26

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-03-26

Sygnatura akt

RDF/291226/21/916

Kody Pkd

49.32.Z - Działalność taksówek osobowych

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYKomisja Rewizyjna
SPOSÓB REPREZENTACJI
1. PREZES ZARZĄDU WRAZ Z DYREKTOREM LUB UPOWAŻNIONE PRZEZ NICH OSOBY REPREZENTUJĄ ZRZESZENIE WOBEC ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ ORAZ OSÓB TRZECICH. 2. W PRZYPADKU KIEDY TA SAMA OSOBA ŁĄCZY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU I DYREKTORA ZRZESZENIA, ZRZESZENIE REPREZENTUJE PREZES WRAZ Z ZASTĘPCĄ PREZESA (WICEPREZESEM). 3. DLA WAŻNOŚCI ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE SĄ DWA PODPISY WYŻEJ WYMIENIONYCH OSÓB.
ZARZĄD
Wojciech Maciej Fulbiszewski
Wiceprezes Zarządu, 42 lata
Adam Michał Galija
Członek Zarządu, 76 lat
Tadeusz Płusa
Członek Zarządu, 83 lata
Zygmunt Pietruszka
Członek Zarządu, 68 lat
Witold Mirosław Wilkosz
Prezes Zarządu, 59 lat
Edmund Jan Pakuła
Członek Zarządu, 70 lat
Wiesław Kot
Wiceprezes Zarządu, 73 lata
KOMISJA REWIZYJNA
Marian Kubicz
73 lata
Paweł Ireneusz Strzelecki
46 lat
Marian Henryk Sierociuk
73 lata
Jarosław Jan Markiewicz
62 lata
Dariusz Piotr Żelazny
58 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
661,3
509,3
434
-14,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
35,3
105,3
65,5
-37,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
141,8
123,1
94,9
-22,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
177,1
228,4
160,4
-29,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
98,2
141,1
87,1
-38,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-34,8
-18,8
-23,5
-25,3
EBITDA Opis wskaźnika
-34,8
-50,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
177,1
228,4
160,4
-29,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-34,8
-18,8
-23,5
-25,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-34,8
-18,8
-23,5
-25,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-24,6
-15,3
-24,8
-9,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-5,3
-3,7
-5,4
-1,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
80,1
53,9
59,1
5,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-5,3
-2,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-5,3
-3,7
-5,4
-1,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
19
75
55
-20
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
5
2,2
2,4
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2,8
-2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży