Suszarnia Warzyw Jaworski S.A. sp.k.
Łódzka 41, 05-870 Bramki
NIP1182102496
TEL+48227256002
Oceń firmę:
Suszarnia Warzyw Jaworski S.A. sp.k.
NIP1182102496
KRS0000526742
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Łódzka 41, 05-870 Bramki

Numer telefonu

+48227256002

Strona internetowa

http://www.jaworski.com.pl/

Oddziały

Suszarnia Warzyw Jaworski S.A. sp.k.

Nowa Wieś Mała 46, 11-040 Dobre Miasto

O Firmie

.

Rodzaj działalności

producent, hurtownik

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SUSZARNIA WARZYW JAWORSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ŁÓDZKA 41, 05-870 BRAMKI

NIP

1182102496
Copy

REGON

147471719
Copy

KRS

0000526742
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2016-06-15

Adres rejestrowy

UL. ŁÓDZKA 41, 05-870 BRAMKI

Data rejestracji w KRS

2014-10-13

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-10-13

Sygnatura akt

RDF/441563/22/628

Strona WWW

http://www.jaworski.com.pl/

Kody Pkd

10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

10 - Produkcja artykułów spożywczych

35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

64.91 - Leasing finansowy


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI WOBEC OSÓB TRZECICH UPRAWNIONYM JEST KOMPLEMENTARIUSZ, SPÓŁKA POD FIRMĄ: SUSZARNIA WARZYW JAWORSKI SPÓŁKA AKCYJNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU: DANIEL ROMAN JAWORSKI - PREZES ZARZĄDU, TERESA IZABELA JAWORSKA - CZŁONEK ZARZĄDU.
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SUSZARNIA WARZYW JAWORSKI SPÓŁKA AKCYJNA
UDZIAŁOWCY
Teresa Izabela Jaworska
Daniel Roman Jaworski
PROKURA
Daniel Roman Jaworski
samoistna, 46 lat
Teresa Izabela Jaworska
samoistna, 70 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
87,1
72,1
-17,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
227,3
212,2
-6,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
25,5
27,3
7,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
252,7
239,5
-5,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
23,4
19,5
-16,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
5,8
6,5
12,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
13,3
16,1
21,6
EBITDA Opis wskaźnika
25,8
24,3
-5,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
13,3
16,1
21,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
101,3
91
-10,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
20
17,8
-10,9
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
52,1
59,1
7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
15,2
22,4
7,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
10,1
11,4
1,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
29,6
33,7
4,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
15,2
22,4
7,2
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
162
66
-96
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,6
7
4,4
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
7,4
7,9
0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-05-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-05-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-05-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz docx
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży