Sukcesor
Przybyszewskiego 42/1, 01-824 Warszawa
NIP1182125250
TEL48228651360
Oceń firmę:
Sukcesor
NIP1182125250
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Przybyszewskiego 42/1, 01-824 Warszawa

Numer telefonu

48228651360

Strona internetowa

https://www.biura-rachunkowe.waw.pl/biuro/sukcesor-sp-z-o-o-2590

O Firmie

Sukcesor sp. z.o.o. (wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego nr 622) została założona 15 czerwca 2016 r., kontynuuje działalność prowadzoną przez istniejące od 1993 roku Biuro Rachunkowe Agnieszki Krassowskiej.

Już prawie 30 lat świadczymy usługi doradcze i księgowe. Za jakość oferowanych przez nas usług odpowiada Agnieszka Krassowska Doradca Podatkowy (nr wpisu 06207), biegła rewident (nr wpisu 13823), absolwentka studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Prowadząc własną działalność gospodarczą jak i w ramach zatrudnienia w naszej spółce zajmowała się organizacją rachunkowości finansowej i zarządczej, optymalizacją podatkową, brała udział w wielu przeglądach i badaniach sprawozdań finansowych dla dużych podmiotów z branży budowlanej (w tym deweloperskiej).

Znamy specyfikę wszystkich form organizacyjnych albowiem naszymi Klientami są nie tylko podmioty gospodarcze (zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne jak i spółki prawa handlowego) ale też spółdzielnie mieszkaniowe czy organizacje non-profit. Niektórzy klienci są z nami od samego początku naszej działalności: pomagaliśmy im zarówno w codziennym prowadzeniu firm jak i w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Zapewnialiśmy stabilność i poczucie bezpieczeństwa w świecie ciągłych zmian i nowelizacji.

Współpracujemy z kancelarią Biegłego Rewidenta, kancelarią adwokacką oraz z kancelarią Doradcy Podatkowego specjalizującą się w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Stosujemy rozwiązania dopasowane idealnie do potrzeb Klienta, otrzymuje on dokładnie taki zakres i przekrój informacji, jakiego potrzebuje w danym momencie rozwoju Firmy.

Wykorzystujemy w swojej pracy nowoczesne rozwiązania informatyczne, dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz na bieżąco śledzimy najnowsze zmiany w prawie podatkowym. Dzięki temu możemy oferować naszym klientom usługi najwyższej jakości, świadczone w oparciu o aktualne przepisy i rozwiązania.


Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SUKCESOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 42 / 1, 01-824 WARSZAWA

NIP

1182125250
Copy

REGON

364681021
Copy

KRS

0000622292
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-06-15

Adres rejestrowy

UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 42 / 1, 01-824 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2016-06-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-06-10

Sygnatura akt

RDF/484894/23/769

Strona WWW

https://www.biura-rachunkowe.waw.pl/biuro/sukcesor-sp-z-o-o-2590

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

55 - Zakwaterowanie

58 - Działalność wydawnicza

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Agnieszka Maria Krassowska
Członek Zarządu, 55 lat
Krzysztof Krassowski
Prezes Zarządu, 57 lat
UDZIAŁOWCY
Krzysztof Krassowski

30% 30 udziałów o łącznej wartości 1500 zł

Agnieszka Maria Krassowska

70% 70 udziałów o łącznej wartości 3500 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
334,7
312,1
345,5
10,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
16,6
23,7
17,9
-24,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
86,4
113,6
153,4
35
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
103
137,3
171,3
24,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
5,2
-∞
Środki pieniężne Opis wskaźnika
26,8
64,9
101
55,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
18
29,3
43,4
48,5
EBITDA Opis wskaźnika
17,9
29,2
48,7
66,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
43
77,3
111,3
44
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
16,3
27,2
39,8
46,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
17,9
29,2
43,4
48,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
18,9
23,9
25,9
2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
4,9
8,7
11,5
2,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
83,9
82,7
89,5
6,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
5,3
9,4
14,1
4,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
5,4
9,4
12,6
3,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
18
28
19
-9
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,6
3,3
6,3
3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,5
-2
-2,1
-0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży