FUTURE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. BOLESŁAWA SZCZODREGO 17 / 14, 92-414 ŁÓDŹ
NIP7322169808
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Nieruchomości i usługi powiązane Zakup, sprzedaż i wycena nieruchomości Profil firmy FUTURE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FUTURE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7322169808
KRS0000411685
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. BOLESŁAWA SZCZODREGO 17 / 14, 92-414 ŁÓDŹ

O Firmie

Outsourcing jest najlepszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla coraz większej liczby firm. Firmom, które decydują się na takie rozwiązanie, z pomocą przychodzą liczne firmy usługowe oraz agencje. Tego typu usługi to między innymi doradztwo biznesowe.

Do zakresu działalności firm z tej kategorii trzeba zaliczyć takie usługi jak doradztwo proinnowacyjne oraz doradztwo leasingowe.

FUTURE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ specjalizuje się w usługach doradztwa biznesowego, to znaczy wprowadza działania mające na celu poprawę płynności finansowej i pozycji na rynku swoich klientów. Takie czynności obejmują między innymi strategie marketingowe. Nie czekaj i sprawdź ofertę tej firmy.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

FUTURE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BOLESŁAWA SZCZODREGO 17 / 14, 92-414 ŁÓDŹ

NIP

7322169808
Copy

REGON

101374395
Copy

KRS

0000411685
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. BOLESŁAWA SZCZODREGO 17 / 14, 92-414 ŁÓDŹ

Data rejestracji w KRS

2012-02-21

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-02-21

Sygnatura akt

RDF/469673/23/796

Kody Pkd

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0
-100
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
354
509,3
43,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0
121,4
485,9
300,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
134,6
344,1
155,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,4
256
830
224,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,8
20,7
1059,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
205,8
264,8
28,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,4
256
244,3
-4,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
167,1
209,5
25,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
0
124,1
60,9
-63,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
47,2
41,1
-6,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
100
52,6
41,5
-11,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
58,1
52
-6,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
125
348
223
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,1
0,5
-1,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży