Struga S.A.
3, 88-111 Jezuicka Struga
NIP5562277583
TEL+48 52 351 10 90
Oceń firmę:
Struga S.A.
NIP5562277583
KRS0000032006
Kapitał zakładowy501 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

3, 88-111 Jezuicka Struga

Numer telefonu

+48 52 351 10 90

Strona internetowa

www.struga.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Jesteśmy jednym z największych oraz najnowocześniejszych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją odpadów i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Dostarczamy klientom usługi utylizacyjne, które są niezbędne do ich bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania.

Nasz zakład funkcjonuje w systemie całodobowym. Jego strategiczna lokalizacja oraz stale powiększana sieć zbiornic, pozwalają na szybki dojazd i sprawną obsługę każdego klienta, niezależnie od jego lokalizacji.

Posiadamy specjalistyczny tabor samochodowy, który wyposażony jest w systemy załadowcze. Pozwala nam to na obsługę zarówno dużych zakładów, jak i indywidualnych gospodarstw w sposób szybki, a przede wszystkim profesjonalny.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

STRUGA SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

JEZUICKA STRUGA 3, 88-111 JEZUICKA STRUGA

NIP

5562277583
Copy

REGON

871187001
Copy

KRS

0000032006
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2018-03-05

Adres rejestrowy

JEZUICKA STRUGA 3, 88-111 JEZUICKA STRUGA

Data rejestracji w KRS

2001-07-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-07-30

Sygnatura akt

BY.XIII NS-REJ.KRS/1781/23/758

Strona WWW

www.struga.pl

Kody Pkd

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

49.41.Z - Transport drogowy towarów


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA).
ZARZĄD
Mariusz Łozowski
Członek Zarządu, 46 lat
Daniel Tomasz Hałas
Wiceprezes Zarządu, 41 lat
PROKURA
Beata Machnacz
prokura łączna - do składania oświadczeń woli w imieniu spółki prokurent jest uprawniony wyłącznie działając wspólnie z członkiem zarządu, 50 lat
Łukasz Tomasz Kluczewski
prokura łączna - do składania oświadczeń woli w imieniu spółki prokurent jest uprawniony wyłącznie działając wspólnie z członkiem zarządu., 41 lat
Krzysztof Kociela
prokura łączna - do składania oświadczeń woli w imieniu spółki prokurent jest uprawniony wyłącznie działając wspólnie z członkiem zarządu, 44 lata
Jan Kopeć
prokura łączna - do składania oświadczeń woli w imieniu spółki prokurent jest uprawniony wyłącznie działając wspólnie z członkiem zarządu, 59 lat
Paweł Kuźmicki
prokura łączna - do składania oświadczeń woli w imieniu spółki prokurent jest uprawniony wyłącznie działając wspólnie z członkiem zarządu., 37 lat
Jan Włodzimierz Bogusławski
prokura łączna - do składania oświadczeń woli w imieniu spółki prokurent jest uprawniony wyłącznie działając wspólnie z członkiem zarządu”, 66 lat
RADA NADZORCZA
Robert Maraszkiewicz
47 lat
Arnaud Abel Marcel Becard
Romain Marie Guyon

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
78,2
79,2
108,6
37,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
53,1
57,7
65,9
14,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
18,9
15
21,3
42,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
72
72,7
87,2
19,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
9
10
11,6
16,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,5
0,4
2,6
495,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-1,5
-3,9
6,9
276,2
EBITDA Opis wskaźnika
8,6
7,2
19,7
172,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
16,4
17,2
29,9
74
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,3
-2,8
8,1
390
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-1,7
-3,9
6,3
262,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-8,8
-26
29,7
55,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-2,1
-4,9
5,8
10,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
26,2
20,6
24,5
3,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
11,1
9,1
18,2
9,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-1,9
-4,9
6,3
11,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
228
249
210
-39
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,5
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
4,5
5,7
2,3
-3,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży