"STEMMANN - POLSKA" sp. z o.o.
Spółdzielcza 22, 55-080 Kąty Wrocławskie
NIP8942315328
Oceń firmę:
"STEMMANN - POLSKA" sp. z o.o.
NIP8942315328
KRS0000041410
Kapitał zakładowy400 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Spółdzielcza 22, 55-080 Kąty Wrocławskie

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"STEMMANN - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SPÓŁDZIELCZA 22, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE

NIP

8942315328
Copy

REGON

931118011
Copy

KRS

0000041410
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-10-19

Adres rejestrowy

UL. SPÓŁDZIELCZA 22, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE

Data rejestracji w KRS

2001-09-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-09-10

Sygnatura akt

RDF/559800/23/492

Kody Pkd

30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

49.41.Z - Transport drogowy towarów

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD SPÓŁKI
Andreas Berger
Prezes
UDZIAŁOWCY
FANDSTAN ELECTRIC LIMITED

100% 800 (osiemset) udziałów po 500,00 (pięćset złotych) pln każdy o łącznej wysokości 400.000,00 (czterysta tysięcy złotych) pln

PROKURA
Ireneusz Staszak
prokura łączna z innym prokurentem, 47 lat
Barbara Banaś
prokura łączna z innym prokurentem, 50 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
52,5
54,4
61,5
13,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
8,9
7,6
9,9
30,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
29,6
31,5
31,7
0,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
38,5
39,1
41,6
6,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,6
0,7
0,8
16,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
10,2
7,4
3,9
-47,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
5
2,3
0,3
-86,5
EBITDA Opis wskaźnika
5,2
3,2
1
-69,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
4,6
2,5
0,1
-93,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
4
1,8
0,2
-87,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
29,6
30,3
31,3
3,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
13,4
5,9
0,7
-5,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
7,6
3,4
0,4
-3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
77
80,6
76,2
-4,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
10
5,9
1,6
-4,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
9,5
4,2
0,5
-3,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
55
43
52
9
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3,6
4,5
3,5
-1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,9
-2,3
-3,9
-1,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży