Starkey Laboratories Poland sp. z o.o.
Wirażowa 119, 02-145 Warszawa
NIP5221046291
Oceń firmę:
Starkey Laboratories Poland sp. z o.o.
NIP5221046291
KRS0000200593
Kapitał zakładowy350 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Wirażowa 119, 02-145 Warszawa

Kategorie Działalności

Kategoria główna

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

STARKEY LABORATORIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. POSTĘPU 15, 02-676 WARSZAWA

NIP

5221046291
Copy

REGON

011300848
Copy

KRS

0000200593
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-04-26

Adres rejestrowy

UL. POSTĘPU 15, 02-676 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2004-03-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-03-18

Sygnatura akt

RDF/582945/24/944

Kody Pkd

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
ZARZĄD
Thorsten Quaas
Członek Zarządu
Brandon Lee Sawalich
Członek Zarządu, 48 lat
William Franklin Austin
Członek Zarządu, 82 lata
UDZIAŁOWCY
STARKEY LABORATORIES INC.

100% 35 udziałów o łącznej wysokości 350 000 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa Opis wskaźnika
18,9
13,4
13,9
3,7
Zysk (strata) ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,6
1,2
1,7
38,5
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
-6,6
-3,7
1,6
143,1
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
-6,8
-4,7
1,3
127,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,4
1
0,4
-57,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
25,6
7,8
7
-10,6
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
9
10,9
13,9
27,4
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
8,7
6,8
5,7
-15,8
Pozostałe koszty operacyjne Opis wskaźnika
1,1
1
0,6
-37,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
11
6
6,6
9,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-6,7
5,6
6,9
23,7
Pozostałe przychody operacyjne Opis wskaźnika
0,2
0,4
0,2
-49,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,3
0,6
1,2
116,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
101
-85
19,1
104,1
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
-35,5
41,7
49,7
8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-72,9
-33,8
11,4
45,2
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-74,8
-43,3
9,5
52,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
350
225
149
-76
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1.2673473358154297
0.8846204280853271
1.1515522003173828
0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży