STADLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. TARGOWA 50, 08-110 SIEDLCE
NIP8212477136
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Pojazdy i środki transportu Pojazdy specjalistyczne Tabor szynowy Profil firmy STADLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
STADLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8212477136
KRS0000270449
Kapitał zakładowy500 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. TARGOWA 50, 08-110 SIEDLCE

O Firmie

Nowoczesna flota aut i odpowiednio wyposażony park maszynowy to w wielu branżach narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie firmy Stadler Polska sp. z o.o. w branży motoryzacyjnej pozwala jej klientom codziennie być o krok przed konkurencją i skutecznie walczyć o pozycję na rynku.


Pojazdy specjalistyczne w ofercie firmy Stadler Polska sp. z o.o. umożliwiają pracę firmom o wąskiej specjalizacji, zarówno z sektora przemysłu, jak też usług (w tym usług publicznych). Wszystkie pojazdy są ściśle przystosowane do założonych funkcji.


Stadler Polska sp. z o.o. zapewnia swoim klientom profesjonalny tabor szynowy oraz pojazdy kolejowe. Sprzęt ten umożliwia przewóz osób i towarów oraz wykonywanie prac remontowo-budowlanych na liniach kolejowych.


Firma Stadler Polska sp. z o.o. jest dostępna w rejestrze KRS od 19.12.2006. Adres siedziby przedsiębiorstwa to: Targowa 50, Siedlce, woj. mazowieckie.

Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

STADLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. TARGOWA 50, 08-110 SIEDLCE

NIP

8212477136
Copy

REGON

140761578
Copy

KRS

0000270449
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. TARGOWA 50, 08-110 SIEDLCE

Data rejestracji w KRS

2006-12-20

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2006-12-20

Sygnatura akt

LU.VI NS-REJ.KRS/25434/21/345

Kody Pkd

30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Tomasz Marcin Prejs
Prezes Zarządu, 49 lat
Stanisław Kazimierz Skalski
Członek Zarządu, 69 lat
Arkadiusz Piotr Świerkot
Członek Zarządu, 59 lat
UDZIAŁOWCY
STADLER RAIL AG

100% 500 udziałów łączna wartość udziałów: 500.000 pln

PROKURA
Dorota Wolska
łączna (uprawniająca do reprezentowania spółki łącznie z jednym z pozostałych prokurentów)., 42 lata
Dorota Terlikowska
łączna (uprawniająca do reprezentowania spółki łącznie z jednym z pozostałych prokurentów)., 38 lat
Wioleta Eugenia Pyt
prokura łączna uprawniająca do działania z drugim prokurentem lub członkiem zarządu, 41 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1271,7
1908,5
2640,5
38,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1154,1
2048,4
3086,3
50,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
147,7
145,6
104
-28,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1301,7
2194,1
3190,4
45,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
75,8
110,7
186,5
68,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
-7,1
-10
-12,1
-20,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
5,2
12,8
-47,2
-469,2
EBITDA Opis wskaźnika
1,3
-2,7
-62,8
-2234,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1189,9
2070,1
3017,6
45,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
8,4
7,3
-50,8
-797
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
3,2
10
-41,6
-517,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2,1
6,8
-40
-46,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,2
0,5
-1,6
-2,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
11,3
6,6
3,3
-3,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
0,1
-0,1
-2,4
-2,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,4
0,7
-1,8
-2,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
310
381
416
35
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
1
1
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
458,8
-196,4
-23,3
173,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży