STaC Sp. z o.o.
Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa
NIP9492106386
TEL+48343731910
Oceń firmę:
STaC Sp. z o.o.
NIP9492106386
KRS0000325259
Kapitał zakładowy62 500,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Numer telefonu

+48343731910

Strona internetowa

www.stac.pl

O Firmie

Security Training and Consulting powstała w roku 2009 z inicjatywy właścicieli oraz trenerów firm szkoleniowo - doradczych działających w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzięki tej inicjatywie, udało nam się połączyć wiedzę i doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin bezpieczeństwa, czego efektem jest możliwość dostarczenia i wdrożenia kompleksowych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo w firmie.

Nasi eksperci to specjaliści z różnych dziedzin bezpieczeństwa: bhp, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony danych i informacji; rzeczoznawcy, biegli sądowi, ratownicy medyczni, lekarze, instruktorzy pierwszej pomocy oraz oficerowie w niemal wszystkich służb mundurowych występujących w Polsce. Bogate doświadczenie naszych trenerów i konsultantów zostało zdobyte podczas szkoleń oraz procesu doradztwa w firmach o różnym profilu działalności, począwszy od firm świadczących standardowe usługi, a kończąc na firmach związanych z przemysłem ciężkim i budownictwem.

Wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy można znaleźć m.in. takie firmy jak: TRW, P4 (właściciel marki PLAY), Astaldi, DHL, Cemex, Grupa Zarmen, SITA, Intercor, Makarony Polskie, BIS Izomar oraz wiele firm rodzinnych i lokalnych. Nadzorujemy również w zakresie bezpieczeństwa duże projekty budowlane m.in. przebudowa drogi S8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka, rozbudowa Elektrowni Połaniec i Bełchatów, budowa baterii koksowniczej w Koksowni Częstochowa Nowa, budowa spalarni odpadów komunalnych w Bydgoszczy, rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków - Balice, rozbudowa połączenia kolejowego Kraków Główny - Balice.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SECURITY TRAINING AND CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BIALSKA 156 / 25, 42-221 CZĘSTOCHOWA

NIP

9492106386
Copy

REGON

241109463
Copy

KRS

0000325259
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-04

Adres rejestrowy

UL. BIALSKA 156 / 25, 42-221 CZĘSTOCHOWA

Data rejestracji w KRS

2009-03-13

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2009-03-13

Sygnatura akt

RDF/423047/22/625

Strona WWW

www.stac.pl

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59 - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PZRYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU PRZY CZYNNOŚCIACH DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) I 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM PRZY CZYNNOŚCIACH POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ZARZĄD
Maciej Brzozowski
Prezes Zarządu, 44 lata
UDZIAŁOWCY
Maciej Marek Brzozowski

80% 1000 udziałów o łącznej wysokości 50.000,00 zł

Artur Mikołaj Lipowicz

20% 250 udziałów o łącznej wysokości 12.500,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
49,6
47
32,7
-30,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
11
23,9
13,2
-44,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
31,7
7,2
33,6
364,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
42,7
31,1
46,7
50,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,4
1,4
0,6
-58,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
11,7
8,3
15,6
87,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-70,3
-24,5
26,3
207,5
EBITDA Opis wskaźnika
-68,9
-23,1
26,9
216,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
33,4
23,2
40,3
73,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-70,3
-24,5
26,3
207,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-70,3
-24,5
26,3
207,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-221,5
-339,1
78,5
417,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-141,7
-52,1
80,5
132,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
74,3
23,3
71,8
48,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-138,9
-49,1
82,3
131,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-141,7
-52,1
80,5
132,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
81
185
138
-47
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3
1
3,3
2,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,2
-0,1
-0,5
-0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży