STaC Sp. z o.o.
Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa
NIP9492106386
TEL+48343731910
Oceń firmę:
STaC Sp. z o.o.
NIP9492106386
KRS0000325259
Kapitał zakładowy62 500,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Numer telefonu

+48343731910

Strona internetowa

www.stac.pl

O Firmie

Security Training and Consulting powstała w roku 2009 z inicjatywy właścicieli oraz trenerów firm szkoleniowo - doradczych działających w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzięki tej inicjatywie, udało nam się połączyć wiedzę i doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin bezpieczeństwa, czego efektem jest możliwość dostarczenia i wdrożenia kompleksowych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo w firmie.

Nasi eksperci to specjaliści z różnych dziedzin bezpieczeństwa: bhp, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony danych i informacji; rzeczoznawcy, biegli sądowi, ratownicy medyczni, lekarze, instruktorzy pierwszej pomocy oraz oficerowie w niemal wszystkich służb mundurowych występujących w Polsce. Bogate doświadczenie naszych trenerów i konsultantów zostało zdobyte podczas szkoleń oraz procesu doradztwa w firmach o różnym profilu działalności, począwszy od firm świadczących standardowe usługi, a kończąc na firmach związanych z przemysłem ciężkim i budownictwem.

Wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy można znaleźć m.in. takie firmy jak: TRW, P4 (właściciel marki PLAY), Astaldi, DHL, Cemex, Grupa Zarmen, SITA, Intercor, Makarony Polskie, BIS Izomar oraz wiele firm rodzinnych i lokalnych. Nadzorujemy również w zakresie bezpieczeństwa duże projekty budowlane m.in. przebudowa drogi S8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka, rozbudowa Elektrowni Połaniec i Bełchatów, budowa baterii koksowniczej w Koksowni Częstochowa Nowa, budowa spalarni odpadów komunalnych w Bydgoszczy, rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków - Balice, rozbudowa połączenia kolejowego Kraków Główny - Balice.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SECURITY TRAINING AND CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BIALSKA 156 / 25, 42-221 CZĘSTOCHOWA

NIP

9492106386
Copy

REGON

241109463
Copy

KRS

0000325259
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-04

Adres rejestrowy

UL. BIALSKA 156 / 25, 42-221 CZĘSTOCHOWA

Data rejestracji w KRS

2009-03-13

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2009-03-13

Sygnatura akt

RDF/500367/23/780

Strona WWW

www.stac.pl

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59 - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PZRYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU PRZY CZYNNOŚCIACH DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) I 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM PRZY CZYNNOŚCIACH POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ZARZĄD
Maciej Brzozowski
Prezes Zarządu, 44 lata
UDZIAŁOWCY
Maciej Marek Brzozowski

80% 1000 udziałów o łącznej wysokości 50.000,00 zł

Artur Mikołaj Lipowicz

20% 250 udziałów o łącznej wysokości 12.500,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
47
32,7
101,9
211,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
23,9
13,2
16,1
22,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
7,2
33,6
85
153,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
31,1
46,7
101,2
116,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
8,3
15,6
78,9
406,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,4
0,6
0
-100
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-24,5
26,3
51,6
95,8
EBITDA Opis wskaźnika
-23,1
26,9
51,6
91,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
23,2
40,3
94,7
135,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-24,5
26,3
51,6
95,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-24,5
26,3
51,5
95,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-339,1
78,5
60,5
-18
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-52,1
80,5
50,5
-30
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
23,3
71,8
84,1
12,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-49,1
82,3
50,6
-31,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-52,1
80,5
50,6
-29,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
185
138
47
-91
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
3,3
7,1
3,8
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
-0,5
-1,5
-1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży