SPÓŁKA LEKARSKA NA KOZŁÓWCE
Na Kozłówce 29, 30-664 Kraków
NIP6792585981
TEL+48126580569
Oceń firmę:
SPÓŁKA LEKARSKA NA KOZŁÓWCE
NIP6792585981
Kapitał zakładowy46 800,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Na Kozłówce 29, 30-664 Kraków

Numer telefonu

+48126580569

O Firmie

Usługi medyczne z zakresu POZ, BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ AOS, BADANIA USG.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SPÓŁKA LEKARSKA NA KOZŁÓWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. NA KOZŁÓWCE 29, 30-664 KRAKÓW

NIP

6792585981
Copy

REGON

357077658
Copy

KRS

0000199253
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-06

Adres rejestrowy

UL. NA KOZŁÓWCE 29, 30-664 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2004-03-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-03-10

Sygnatura akt

RDF/513791/23/532

Kody Pkd

86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna

86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Krystyna Gil
Członek Zarządu, 58 lat
Iwona Bielewska
Wiceprezes Zarządu, 58 lat
Józefa Młynarska
Prezes Zarządu, 64 lata
UDZIAŁOWCY
Krystyna Gil

26,32% 10 udziałów o łącznej wartości 7.200,00 zł

Iwona Bielewska

36,84% 14 udziałów o łącznej wartości 10.080,00 zł

Józefa Młynarska

36,84% 14 udziałów o łącznej wartości 10.080,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
5,1
5,6
5,9
4,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,4
67,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,9
0,9
1
9,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,1
1,1
1,4
31,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,4
0,5
0,2
-68,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0
-30,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,2
0,1
0,1
28,1
EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
0,1
0
-81,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,9
1
0,8
-15,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,2
0,1
-0
-114,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,2
0,1
0,1
28,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-17,6
7,3
8,6
1,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-3
1,2
1,5
0,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
81,3
79,4
71,6
-7,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-1,1
2,5
0,4
-2,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-3
1,5
1,9
0,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
14
16
25
9
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
4,4
3,9
-0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży