SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "RYTM"
STARE GROCHALE 27, 05-155 STARE GROCHALE
NIP5310004331
Oceń firmę:
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "RYTM"
NIP5310004331
KRS0000155769
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

STARE GROCHALE 27, 05-155 STARE GROCHALE

O Firmie

Nowoczesna flota aut i odpowiednio wyposażony park maszynowy to w wielu branżach narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie firmy Spółdzielnia Produkcyjna "RYTM" w branży motoryzacyjnej pozwala jej klientom codziennie być o krok przed konkurencją i skutecznie walczyć o pozycję na rynku.


Pojazdy specjalistyczne w ofercie firmy Spółdzielnia Produkcyjna "RYTM" umożliwiają pracę firmom o wąskiej specjalizacji, zarówno z sektora przemysłu, jak też usług (w tym usług publicznych). Wszystkie pojazdy są ściśle przystosowane do założonych funkcji.


Spółdzielnia Produkcyjna "RYTM" zapewnia swoim klientom profesjonalny tabor szynowy oraz pojazdy kolejowe. Sprzęt ten umożliwia przewóz osób i towarów oraz wykonywanie prac remontowo-budowlanych na liniach kolejowych.


Firma Spółdzielnia Produkcyjna "RYTM", której siedziba mieści się w Stare Grochale, 27 (woj. mazowieckie) jest obecna w rejestrze KRS od 18.03.2003. Pisząc na adres [email protected], klienci mogą uzyskać bliższe informacje o ofercie oraz ustalić szczegóły zamówienia, takie jak m.in. płatności czy termin realizacji.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "RYTM"

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

STARE GROCHALE 27, 05-155 STARE GROCHALE

NIP

5310004331
Copy

REGON

000667454
Copy

KRS

0000155769
Copy

Forma prawna

spółdzielnia

Adres rejestrowy

STARE GROCHALE 27, 05-155 STARE GROCHALE

Data rejestracji w KRS

2003-03-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-03-19

Sygnatura akt

RDF/492162/23/982

Kody Pkd

30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

49.41.Z - Transport drogowy towarów

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
ZARZĄD
Zenon Jabłoński
Członek Zarządu, 63 lata
Mateusz Wojtasik
Prezes Zarządu, 49 lat
Andrzej Bogdański
Członek Zarządu, 69 lat
RADA NADZORCZA
Małgorzata Jagodzińska
44 lata
Marek Roszczyk
67 lat
Paweł Białowąs
40 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,2
1,4
1,9
34,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,4
0,3
-25,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,2
1
1,5
52,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,4
1,4
1,8
31,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,4
78,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
40,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,9
260,5
EBITDA Opis wskaźnika
0,3
0,3
1
279,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,2
1,1
1,6
39,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,9
318,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,9
260,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
27,8
25,7
60,8
35,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
14,7
17,9
48
30,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
82,6
73,5
84,9
11,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
15,5
17,9
50,4
32,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
14,7
17,9
48
30,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
41
92
51
-41
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
4,8
3,2
6
2,8
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
-0,3
-0,4
-0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży