SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "BEKON GACKI"
GACKI 38, 86-140 GACKI
NIP5592045067
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Chów i hodowla zwierząt Trzoda chlewna Profil firmy SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "BEKON GACKI"
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "BEKON GACKI"
NIP5592045067
KRS0000653312
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

GACKI 38, 86-140 GACKI
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "BEKON GACKI"

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

GACKI 38, 86-140 GACKI

NIP

5592045067
Copy

REGON

366095221
Copy

KRS

0000653312
Copy

Forma prawna

spółdzielnia

Adres rejestrowy

GACKI 38, 86-140 GACKI

Data rejestracji w KRS

2016-12-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-12-16

Sygnatura akt

RDF/542495/23/405

Kody Pkd

01.46.Z - Chów i hodowla świń

01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
ZARZĄD
Piotr Kaczyński
Wiceprezes Zarządu, 37 lat
Tomasz Artur Tankiewicz
Prezes Zarządu, 37 lat
Janusz Piotrowski
Wiceprezes Zarządu, 64 lata
RADA NADZORCZA
Andrzej Leszek Frąckiewicz
62 lata
Wojciech Chmurzyński
42 lata
Krzysztof Holc
42 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) ze sprzedaży Opis wskaźnika
0
-0
-0
-395,2
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
0
0
0
4,8
EBITDA Opis wskaźnika
0
0
0,1
71,1
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
0,2
0,4
0,6
46,2
Pozostałe koszty operacyjne Opis wskaźnika
0
0,3
0,3
3,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0
-0
0
233,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
0
0
5
Aktywa Opis wskaźnika
0,5
0,9
1,2
29,1
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
0
0
0
4,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,1
-61,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,5
0,9
1,2
27,2
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
6,9
6,2
8,9
44,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,4
0,6
0,8
31,1
Pozostałe przychody operacyjne Opis wskaźnika
0
0,3
0,3
12
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
118,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-107
-222,9
174,9
397,8
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
-4,3
-0,8
0,8
1,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,2
0
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,2
0
Marża EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,6
0,7
0,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
10
25
25
0
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2.0506792068481445
1.5172287225723267
1.3604604005813599
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-3.5199689865112305
-6.096240043640137
-1.3638584613800049
4,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży