SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "AGROTUCZ GACKI"
GACKI 38, 86-140 GACKI
NIP5592043482
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Chów i hodowla zwierząt Trzoda chlewna Profil firmy SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "AGROTUCZ GACKI"
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "AGROTUCZ GACKI"
NIP5592043482
KRS0000584148
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

GACKI 38, 86-140 GACKI
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "AGROTUCZ GACKI"

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

GACKI 38, 86-140 GACKI

NIP

5592043482
Copy

REGON

362909253
Copy

KRS

0000584148
Copy

Forma prawna

spółdzielnia

Adres rejestrowy

GACKI 38, 86-140 GACKI

Data rejestracji w KRS

2015-11-03

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-11-03

Sygnatura akt

RDF/535864/23/620

Kody Pkd

01.46.Z - Chów i hodowla świń

01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
ZARZĄD
Michał Drab
Wiceprezes Zarządu, 47 lat
Dominik Adam Karwasz
Wiceprezes Zarządu, 37 lat
Dawid Norbert Tankiewicz
Prezes Zarządu, 36 lat
RADA NADZORCZA
Zbigniew Bonna
56 lat
Mariusz Tomasz Drab
49 lat
Stanisław Tankiewicz
65 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
-3,2
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
9,2
9,8
12,2
24,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,7
1,1
2,1
88,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,3
-18,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,1
1,5
2,5
61,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,1
-29,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0,1
0,2
210,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0
-0,1
-291,1
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
41,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,7
0,7
0,7
-3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
0
-0,1
-234,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0
-0,1
-300,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
9
9,3
-22,9
-32,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,3
0,4
-0,6
-1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
33,1
25,6
12,9
-12,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
0,8
1
1,2
0,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,3
0,4
-0,6
-1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
16
19
33
14
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,7
1,5
0,7
-0,8
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,2
-1,9
-0,1
1,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży