ALEO.com Firmy Pojazdy i środki transportu Części i materiały eksploatacyjne pojazdów Profil firmy Spółdzielnia Inwalidów "ZJEDNOCZENIE"
Spółdzielnia Inwalidów "ZJEDNOCZENIE"
NIP8670003192
KRS0000047094
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Słowackiego 1a, 39-460 Nowa Dęba
Przychód w 2020 roku
4 193 742,2
Pozycja w rankingu finansowym
101 / 188

Numer telefonu

+48 15 846 23 14

Strona internetowa

http://www.siznd.com

O Firmie

Spółdzielnia Inwalidów "Zjednoczenie" w Nowej Dębie powstała w 1957 roku.

Początkowo Spółdzielnia, prowadziła działalność produkcyjno-usługowo-handlową, dzięki konsekwentnie realizowanej polityce produktowej oraz trafnym decyzjom awansowała do grona znanych firm o wyspecjalizowanej produkcji. Od momentu powstania specjalizuje się w produkcji wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego i obronnego. Produkcja jest zorganizowana wg. zasady Just in time. Spółdzielnia wdrożyła zintegrowany system informatyczny klasy ERP. Nowocześnie zorganizowana Spółdzielnia uznana jest za zakład pracy chronionej. Posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania elementów, części i podzespołów do wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Naszym celem jest uzyskanie światowej jakości wyrobów oraz pozycji wiodącego producenta w zakresie naszego programu produkcyjnego. Podnosimy jakość poprzez doskonalenie technik produkcji oraz przyjmowanie odpowiedzialności za jakość przez wszystkich pracowników. Nasza działalność jest zorientowana na zadowolenie klienta - spełnienie jego potrzeb, wymagań i oczekiwań, a realizując Politykę Środowiskową potrafimy pogodzić cele biznesowe z dbałością

o środowisko naturalne. Jesteśmy przekonani, że realizacja celów Polityki Środowiskowej służąca wypełnianiu naszej misji, przyczyni się do umocnienia wysokiej pozycji rynkowej i dobrego imienia Spółdzielni.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ZJEDNOCZENIE"

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SŁOWACKIEGO 1A, 39-460 NOWA DĘBA

NIP

8670003192
Copy

REGON

000455338
Copy

KRS

0000047094
Copy

Forma prawna

spółdzielnia

Data rejestracji na ALEO.com

2018-01-22

Adres rejestrowy

UL. SŁOWACKIEGO 1A, 39-460 NOWA DĘBA

Data rejestracji w KRS

2001-09-24

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-09-24

Sygnatura akt

RDF/354563/21/214

Strona WWW

http://www.siznd.com

Kody Pkd

29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych

86.90.D - Działalność paramedyczna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
1. Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ PAR.67 UST.3 OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.\n2. OŚWIADCZENIA O KTÓRYCH MOWA W PAR.1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.\n3. ZARZĄD SPÓŁDZIELNI ZA ZGODĄ RADY MOŻE UDZIELIĆ JEDNEMU ZE SWYCH CZŁONKÓW LUB INNEJ OSOBIE PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE KIEROWANIA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB WYODRĘBNIONĄ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKĄ SPÓŁDZIELNI. PEŁNOMOCNIK SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI SKŁADA SWÓJ PODPIS WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE SPRAW OBJĘTYCH PEŁNOMOCNICTWEM.
ZARZĄD
Dominik Wilk
Prezes Zarządu - Kierownik Spółdzielni Inwalidów
Marcin Błasiak
Zastępca Prezesa Zarządu Ds Techniczno-produkcyjnych
RADA NADZORCZA
Kazimierz Kopeć
65 lat
Adam Karolewski
63 lata
Stanisław Tęcza
57 lat
Eugeniusz Magda
57 lat
Leszek Safin
61 lat
Jerzy Kopeć
57 lat

Ranking finansowy

Analiza ALEO.com za ostatni dostępny rok (2020) Metoda obliczeń
Kategoria
Części i materiały eksploatacyjne pojazdów
Pozycja (Zysk / strata netto)
186
/ 188
Pozycja (Przychód)
101
/ 188

Województwo
podkarpackie
Pozycja (Zysk / strata netto)
668
/ 672
Pozycja (Przychód)
305
/ 672

Wygenerowany 40 godzin temu

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
11,3
9,1
4,2
-54
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
5,1
4,8
6,6
37,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1
0,3
-1,7
-766
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
6,1
5,1
4,9
-2,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0,4
0,3
-14,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,1
-47,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,7
-0,6
-1,9
-212,6
EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
-0,2
-1,6
-905,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,6
-0,5
-1,9
-272,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,8
2,2
2,5
14,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,7
-0,6
-1,9
-212,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-73,7
-245,9
115,4
361,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-6,4
-6,8
-46,5
-39,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
16,1
5
-34,1
-39,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-1,9
-1,8
-38,3
-36,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-6,4
-6,8
-46,5
-39,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
110
166
531
365
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,8
0,5
0,4
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-3,5
-3
-0,4
2,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx
Pokaż więcej (6)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży