SPÓŁDZIELNIA EURO TRZODA
UL. PLAC WOJSKA POLSKIEGO 11, 64-030 ŚMIGIEL
NIP6981847732
Oceń firmę:
SPÓŁDZIELNIA EURO TRZODA
NIP6981847732
KRS0000700967
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. PLAC WOJSKA POLSKIEGO 11, 64-030 ŚMIGIEL
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA EURO TRZODA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PLAC WOJSKA POLSKIEGO 11, 64-030 ŚMIGIEL

NIP

6981847732
Copy

REGON

368621814
Copy

KRS

0000700967
Copy

Forma prawna

spółdzielnia

Adres rejestrowy

UL. PLAC WOJSKA POLSKIEGO 11, 64-030 ŚMIGIEL

Data rejestracji w KRS

2017-10-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2017-10-30

Sygnatura akt

RDF/484600/23/830

Kody Pkd

01.46.Z - Chów i hodowla świń

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
ZARZĄD
Krzysztof Pajzert
Członek Zarządu, 29 lat
Daniel Pluskota
Członek Zarządu, 41 lat
Łukasz Stanisław Grześkowiak
Prezes Zarządu, 43 lata
RADA NADZORCZA
Kamil Dudziak
38 lat
Radosław Wojciechowski
41 lat
Piotr Golec
47 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,6
0,2
0,3
95,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
4,5
4
4
-1,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0
-0
-961,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,5
0,2
0,3
119
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
0
0
-60
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0
-0
-961,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,6
0,2
0,3
95,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
89,6
7
-150,3
-157,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,4
0
-0,4
-0,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,4
0
-0,4
-0,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
3,9
13,3
2,7
-10,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży