SPEDIMEX SP Z O O
Sosnowiec 15a, 95-010 Sosnowiec
NIP7280019486
TEL+48 42 616 41 00
Oceń firmę:
SPEDIMEX SP Z O O
NIP7280019486
KRS0000110889
Kapitał zakładowy1 950 000,00 zł
5,0 na podstawie 6 opinii.

Adres

Sosnowiec 15a, 95-010 Sosnowiec

Numer telefonu

+48 42 616 41 00

Strona internetowa

http://www.spedimex.pl

O Firmie

Business profile:

 FTL service: domestic Poland and international EU

• over 200 EURO 5 & 6 standard trailers 13,6 ldm / 24t

• over 20 years experiences in FTL service

• transport management system SPEED

• Timeliness of operations measured and reported using KPIs

• Projects service

• Ad hoc, spot service

 INTERNATIONAL GROUPAGE :

• Online system platform, a network of 70 partners in the EU

• System track & trace

• Delivery from 48 h

• Fashionet platform, over 40 partners for European clothing distribution

• Timeliness of operations measured and reported using KPIs

• Service in Just In Time system

• Reverse logistics

 DOMESTIC DISTRIBUTION

• Own network of terminals located at strategic regions: Łódź, Stryków, Gdańsk, Poznań, Sosnowiec, Wrocław, Warszawa, Rzeszów, Szczecin, Kraków

• E-booking, E-tracking, 24H delivery

• retail -specialization in deliveries to shopping centers

• transport of garment hanging

 CONTRACT LOGISTICS

• Warehouse logistics

• Distribution

• Procurement processes

• Reverse logistics

• Additional services under contract

• Managing the flow of information

• Integration of all partners oriented around supply chain

• IT tools supporting warehouse and supply processes (TMS, WMS)

• additional service package (VAS)

 CONTRACT LOGISTICS – FASHION

• Professional steam tunnel Indupress-ironing and refreshing of clothing. Productivity per hour -2 000 pcs. Average daily productivity in SPX –10 000 pc

• Outwear ironing with internal airflow. Perfect for coats, jackets, to obtain a flawless appearance and remove wrinkles. Productivity per hour 45 pcs.

• Hand ironing to complete, because every detail matters. Productivity per hour 45 pcs.

• sliding system in the warehouse allows transport of hanging garments which reduces possibility of loss of quality parameters obtained during ironing.

• Mezzaine-storage of hanging garments on two levels.

• returns from shops, returns from e-commerce channel, sorting, utilization, completion

• replacement of labels, labelling, removal of labels, various types of label and way of placing

 WAREHOSUING

• Class A objects

• Equipped with the latest security systems

• Sprinkler systems

• Smoke detectors

• Dust-free floor

• 24 -hour security

•Closed-circuit television CCTV

• Convenient location

 CUSTOMS AGENCY

• Customs service package using simplified procedure (AEO status).

• Comprehensive services in the field of customs procedures and the necessary documentation

• Customs clearance using the simplified procedure

• Bonded warehouse

• Representing clients before the Customs Office

• Consultancy in the field of customs

• Flexible response to current needs of customers

• Convenient locations: Stryków, Łódź

• Status of authorized economic operator-simplification of customs procedures

 About Spedimex – facts and figures:

NUMBER OF EMPLOYEES: 800

EXPERIENCE ON TSL MARKET: 25 years

MANAGED STORAGE AREA (m2): Near120 000

 Family-owned company with 100% of Polish capital

 More than 800 well-trained employees

 Near 120 000m² managed warehouse area

 24years on the logistics market

 12branches in strategic location

 Strong portfolio of national and international brands

 Experience and knowledge of local markets

Award and distinctions:

 Logistics Operator of the Year -distinctions in 2002, 2004, 2011, 2012, 2016

 Gazelles of business -the title for fastest growing companies

 Logistics Manager of the Year for Marcin Bąk, President of the Board

 Personality of the Decade of Logistics for Marcin Bąk, President of the Board

 Solid Employer of the Year–2008, 2013

 Reliable employer of Zgierz district 2016

 Distinction in the 22ranking of Dziennik Gazet Prawnai n the category: value of revenues from main activity -logistic services

 The title of "Leader 2016" for taking first place in Gazeta Bankowa technology contest, 2017

Oferta

Business profile:

 FTL service: domestic Poland and international EU

• over 200 EURO 5 & 6 standard trailers 13,6 ldm / 24t

• over 20 years experiences in FTL service

• transport management system SPEED

• Timeliness of operations measured and reported using KPIs

• Projects service

• Ad hoc, spot service

 INTERNATIONAL GROUPAGE :

• Online system platform, a network of 70 partners in the EU

• System track & trace

• Delivery from 48 h

• Fashionet platform, over 40 partners for European clothing distribution

• Timeliness of operations measured and reported using KPIs

• Service in Just In Time system

• Reverse logistics

 DOMESTIC DISTRIBUTION

• Own network of terminals located at strategic regions: Łódź, Stryków, Gdańsk, Poznań, Sosnowiec, Wrocław, Warszawa, Rzeszów, Szczecin, Kraków

• E-booking, E-tracking, 24H delivery

• retail -specialization in deliveries to shopping centers

• transport of garment hanging

 CONTRACT LOGISTICS

• Warehouse logistics

• Distribution

• Procurement processes

• Reverse logistics

• Additional services under contract

• Managing the flow of information

• Integration of all partners oriented around supply chain

• IT tools supporting warehouse and supply processes (TMS, WMS)

• additional service package (VAS)

 CONTRACT LOGISTICS – FASHION

• Professional steam tunnel Indupress-ironing and refreshing of clothing. Productivity per hour -2 000 pcs. Average daily productivity in SPX –10 000 pc

• Outwear ironing with internal airflow. Perfect for coats, jackets, to obtain a flawless appearance and remove wrinkles. Productivity per hour 45 pcs.

• Hand ironing to complete, because every detail matters. Productivity per hour 45 pcs.

• sliding system in the warehouse allows transport of hanging garments which reduces possibility of loss of quality parameters obtained during ironing.

• Mezzaine-storage of hanging garments on two levels.

• returns from shops, returns from e-commerce channel, sorting, utilization, completion

• replacement of labels, labelling, removal of labels, various types of label and way of placing

 WAREHOSUING

• Class A objects

• Equipped with the latest security systems

• Sprinkler systems

• Smoke detectors

• Dust-free floor

• 24 -hour security

•Closed-circuit television CCTV

• Convenient location

 CUSTOMS AGENCY

• Customs service package using simplified procedure (AEO status).

• Comprehensive services in the field of customs procedures and the necessary documentation

• Customs clearance using the simplified procedure

• Bonded warehouse

• Representing clients before the Customs Office

• Consultancy in the field of customs

• Flexible response to current needs of customers

• Convenient locations: Stryków, Łódź

• Status of authorized economic operator-simplification of customs procedures

 About Spedimex – facts and figures:

NUMBER OF EMPLOYEES: 800

EXPERIENCE ON TSL MARKET: 25 years

MANAGED STORAGE AREA (m2): Near120 000

 Family-owned company with 100% of Polish capital

 More than 800 well-trained employees

 Near 120 000m² managed warehouse area

 24years on the logistics market

 12branches in strategic location

 Strong portfolio of national and international brands

 Experience and knowledge of local markets

Award and distinctions:

 Logistics Operator of the Year -distinctions in 2002, 2004, 2011, 2012, 2016

 Gazelles of business -the title for fastest growing companies

 Logistics Manager of the Year for Marcin Bąk, President of the Board

 Personality of the Decade of Logistics for Marcin Bąk, President of the Board

 Solid Employer of the Year–2008, 2013

 Reliable employer of Zgierz district 2016

 Distinction in the 22ranking of Dziennik Gazet Prawnai n the category: value of revenues from main activity -logistic services

 The title of "Leader 2016" for taking first place in Gazeta Bankowa technology contest, 2017

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"SPEDIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

SOSNOWIEC 15A, 95-010 SOSNOWIEC

NIP

7280019486
Copy

REGON

470785296
Copy

KRS

0000110889
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-06

Adres rejestrowy

SOSNOWIEC 15A, 95-010 SOSNOWIEC

Data rejestracji w KRS

2002-05-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-05-08

Sygnatura akt

RDF/487124/23/779

Strona WWW

http://www.spedimex.pl

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO INNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Beata Dragojewa Walas
Wiceprezes Zarządu, 46 lat
Michał Wochna
Wiceprezes Zarządu, 51 lat
Marcin Bąk
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Zofia Bąk

25,03% 488 udziałów o łącznej wartości 488.000,00 zł

Marcin Bąk

74,97% 1462 udziały o łącznej wartości 1.462.000,00 zł

PROKURA
Krzysztof Wawrzyniak
łączna z członkiem zarządu spółki, 48 lat

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
280,5
317,2
412,9
30,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
67,1
83,6
100
19,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
15,3
21,1
31,7
50,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
82,4
104,7
131,7
25,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
7,8
9,8
11,9
21,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,7
13,3
17,8
33,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
3,2
8
23,9
200,1
EBITDA Opis wskaźnika
11,8
18,3
36,8
100,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
54,2
81,8
103,8
26,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
2,3
6,1
19,3
215,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
3,9
8,6
24,9
191,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
15,2
29
60,9
31,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,8
1,9
4,7
2,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
18,6
20,2
24,1
3,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4,2
5,8
8,9
3,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,2
2,5
5,8
3,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
70
89
76
-13
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
1,1
1,2
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,9
-0,1
-0
0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

5/ 5.0
Na podstawie 6 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Najbardziej przydatne
RAAM TRANSPORT 2018-08-09 12:40:17
Solidny kontrahent
Bp-Trans Beata Plewińska 2019-06-12 13:23:51
Brzoza-Trans 2018-08-06 16:12:08
Pokaż więcej (2)  

Firmy z tej samej branży