"SOLINEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ELIZÓWKA 65, 21-003 ELIZÓWKA
NIP7123253759
Oceń firmę:
"SOLINEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7123253759
KRS0000383393
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ELIZÓWKA 65, 21-003 ELIZÓWKA
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"SOLINEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

ELIZÓWKA 65, 21-003 ELIZÓWKA

NIP

7123253759
Copy

REGON

060766735
Copy

KRS

0000383393
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

ELIZÓWKA 65, 21-003 ELIZÓWKA

Data rejestracji w KRS

2011-04-11

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-04-11

Sygnatura akt

RDF/338576/21/760

Kody Pkd

46.64.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77 - Wynajem i dzierżawa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE, SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE, SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Mariusz Tomasz Trus
Prezes Zarządu, 48 lat
UDZIAŁOWCY
Mariusz Tomasz Trus

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5.000 zł

PROKURA
Katarzyna Lidia Grosner
prokura samoistna, 34 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,8
1,9
1,2
-34,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,3
0,1
0,3
96,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,3
0,3
-0
-111,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,6
0,5
0,2
-52,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
80,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,1
-0,4
-773,2
EBITDA Opis wskaźnika
0,3
148,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0
-0,4
-839,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,6
0,4
0,2
-55,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
134,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
109,1
15
990,8
975,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
16,7
2,7
-29,8
-32,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
46,6
71,8
-17
-88,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
18,3
74,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
16,7
2,9
-29,8
-32,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
64
25
22
-3
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,8
3,3
2,6
-0,7
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży