ALEO.com Firmy IT i telekomunikacja Usługi IT Usługi tworzenia oprogramowania i aplikacji Profil firmy SOFTVIG SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SOFTVIG SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8512773583
KRS0000112010
Kapitał zakładowy600 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. CYFROWA 4, 71-441 SZCZECIN
Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SOFTVIG SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CYFROWA 4, 71-441 SZCZECIN

NIP

8512773583
Copy

REGON

811776320
Copy

KRS

0000112010
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. CYFROWA 4, 71-441 SZCZECIN

Data rejestracji w KRS

2002-05-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-05-10

Sygnatura akt

SZ.XIII NS-REJ.KRS/10872/22/872

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, PRZY CZYM W PRZYPADKU OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTACJA ŁĄCZNA Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU
ZARZĄD
Marek Artur Cywiński
Prezes Zarząu, 53 lata
Dariusz Czesław Witkowski
Wiceprezes Zarządu, 52 lata
Jacek Oganowski
Wiceprezes Zarządu, 53 lata
UDZIAŁOWCY
Dariusz Czesław Witkowski

33,33% 400 (czterysta) udziałów o łącznej wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych)

Marek Artur Cywiński

33,33% 400 (czterysta) udziałów o łącznej wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych)

Jacek Oganowski

33,33% 400 (czterysta) udziałów o łącznej wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych)

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
16,7
19
17,8
-6,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,9
1,3
1,3
-1,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3,6
2,3
2,4
5,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
5,5
3,7
3,8
2,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
3,7
2,3
2,1
-8,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0
0,1
77,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
2,6
3,8
2,3
-39,3
EBITDA Opis wskaźnika
2,9
3,8
2,4
-37,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,6
3,8
2,3
-38,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
2,1
3
1,8
-39,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
5,4
3,6
3,4
-5,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
59
130,3
75,3
-55
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
12,7
15,8
10,3
-5,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
65,9
63,1
64,7
1,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
17,1
20
13,3
-6,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
15,8
20
13
-7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
41
26
27
1
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,9
2,7
2,6
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,3
-0,6
-0,9
-0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży