SN Strukton sp. z o.o.
Ul. Fryderyka Chopina 38, 81-786 Sopot
NIP9581650306
TEL+48728579190
Oceń firmę:
SN Strukton sp. z o.o.
NIP9581650306
KRS0000386763
Kapitał zakładowy105 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Fryderyka Chopina 38, 81-786 Sopot

Numer telefonu

+48728579190

Strona internetowa

http://www.snstrukton.com

O Firmie

Firma SN Strukton jest specjalistą w pracach konstrukcyjnych, żelbetonowych koncentrując się wokół budownictwa kubaturowego, przemysłowego oraz cywilnego i w tym zakresie możemy poszczycić się największymi osiągnięciami.

W 2003 roku zakres działalności firmy został poszerzony o usługi developerskie, skupiając inwestycje własne o różnym charakterze w strefach podmiejskich dużych aglomeracji Polski Północnej powołując do życia spółkę Janssen & Philips Development.

Od 2005 r. nieprzerwanie wykonuje roboty budowlane na terenie Europy Zachodniej, będąc jednym z pionierów delegowania pracowniczego i pomyślnie przechodząc wszelkie inspekcje i audyty lokalnych instytucji. Dziś swym obszarem działalności firma obejmuje przede wszystkim rynki zewnętrzne i odnosi sukcesy w Holandii oraz Flandrii w Belgii.

Właściciele oraz zarząd firmy mogą poszczycić się uzyskaniem szeregu certyfikatów spełniając najwyższe wymogi jakości oraz bezpieczeństwa realizowanych budów. Specjalistyczna certyfikacja VCA dla skomplikowanych budów petrochemicznych, wraz z szeregiem procedur bezpieczeństwa na stałe wpisuje się w normy naszej działalności. Budujemy coraz wyższą jakość naszych usług i produktów. Klient stanowi miarę jakości naszej pracy, a jego oceny są dla nas decydujące.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SN STRUKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KAROLA LIBELTA 1A / 2, 61-706 POZNAŃ

NIP

9581650306
Copy

REGON

221231560
Copy

KRS

0000386763
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-08-29

Adres rejestrowy

UL. KAROLA LIBELTA 1A / 2, 61-706 POZNAŃ

Data rejestracji w KRS

2011-05-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-05-19

Sygnatura akt

PO.VIII NS-REJ.KRS/25917/22/414

Strona WWW

http://www.snstrukton.com

Kody Pkd

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

23.6 - Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

55 - Zakwaterowanie

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

86 - Opieka zdrowotna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
UDZIAŁOWCY
Marcin Maciej Filipczyk

69,99% 1469 udziałów o łącznej wartości 73.450,00 zł

Agata Dorota Zyborowicz Filipczyk

30,01% 630 udziałów o łącznej wartości 31500,00 zł

PROKURA
Agata Dorota Zyborowicz Filipczyk
prokura samoistna, 46 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
41,6
54,8
14,9
-72,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
11,7
20,2
14
-30,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,7
-0,1
-8,1
-9998,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
14,4
20,2
5,9
-70,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,4
0,1
0
-68,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,1
0,5
0,1
-89,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
2,3
-1
-7,3
-595,5
EBITDA Opis wskaźnika
2,8
-0,9
-7,1
-666,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
12
19,7
5,6
-71,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,2
-1,4
-7,3
-416,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,4
-1,1
-7,1
-572,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
44
1739,6
89
-1650,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,8
-2,6
-48,6
-46
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
18,6
-0,4
-139
-138,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
6,6
-1,7
-47,3
-45,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
5,5
-1,9
-48,6
-46,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
79
75
322
247
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
1
0,4
-0,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,3
0
0
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży