ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja wodna Profil firmy SMART TRANS RAFAŁ BAŃKOWSKI TOMASZ LESIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
SMART TRANS RAFAŁ BAŃKOWSKI TOMASZ LESIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
NIP5862175125
KRS0000345713
5,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

Kaszubski 8, 81-350 Gdynia

Strona internetowa

http://www.smarttrans.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja wodna

O Firmie

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze wszystkich towarów w eksporcie, imporcie oraz tranzycie przewożonych drogą morską, lądową i śródlądową.

W ramach spedycji morskiej oferujemy organizację transportu ładunków drogą morską w systemie "door-door", "port-port" w każdym kierunku geograficznym w żegludze liniowej i czarterowej, obsługę pełnych kontenerów (FCL) każdego typu oraz kontenerów zbiorczych (LCL), obsługę ładunków ciężkich i ponadgabarytowych oraz drobnicy konwencjonalnej. Ponadto oferujemy dodatkowe ubezpieczenie ładunków, bukowanie frachtów i czarterowanie statków a także organizację obsługi w Portach Morskich międzynarodowej sieci transportowej w tym: przeładunki towarów w wymaganych relacjach, składowanie i magazynowanie, badania, oględziny, kontrole.

W ramach spedycji drogowej organizujemy przewozy standardowymi zestawami plandekowymi o ładowności 24 tony i kubaturze 120 m3, przewozy ekspresowych przesyłek drobnicowych w systemie "door-door" małymi samochodami do 3,5 ton ładowności, przewozy naczepami specjalistycznymi ładunków ciężkich i ponadgabarytowych, przewozy kontenerów "do i z" Portów Morskich, towarów niebezpiecznych ADR oraz samochodami specjalnymi takimi jak chłodnie, furgony itp.

Wszystkie przewozy są ubezpieczone w ramach polis odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.


Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SMART TRANS RAFAŁ BAŃKOWSKI, TOMASZ LESIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. POLSKA 13A, 81-339 GDYNIA

NIP

5862175125
Copy

REGON

220258076
Copy

KRS

0000345713
Copy

Forma prawna

spółka partnerska

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-21

Adres rejestrowy

UL. POLSKA 13A, 81-339 GDYNIA

Data rejestracji w KRS

2010-01-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-01-04

Sygnatura akt

RDF/364454/21/32

Strona WWW

http://www.smarttrans.pl

Kody Pkd

52.29.B - Działalność śródlądowych agencji transportowych

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY WSPÓLNIK JEST UMOCOWANY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 40.000 ZŁ (CZTERDZIEŚI TYSIĘCY ZŁOTYCH), SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ZA WYJĄTKIEM ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYJMOWANE PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Rafał Jan Bańkowski
47 lat
Tomasz Lesiński
46 lat
UDZIAŁOWCY
Tomasz Lesiński
Rafał Jan Bańkowski

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
55,2
62,8
53,4
-15
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
10,5
10,3
11,8
15
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-2,2
-2
-2,5
-22,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
8,2
8,3
9,3
13,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,7
0,6
2,7
388,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,6
0,9
0,7
-23,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
3,2
3
3
0,9
EBITDA Opis wskaźnika
3,8
3,9
3,7
-5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
3,2
3
3
0,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
3,2
3
3
0,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
6,6
7,5
9,3
23,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-143,4
-147,8
-121,9
25,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,8
4,7
5,6
0,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-27,4
-24,4
-26,3
-1,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
7
6,2
6,9
0,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
5,8
4,7
5,6
0,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
82
77
82
5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,5
0,6
0,8
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
-0,1
0,2
0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

5/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
ANNA TONDEL-KARPIŃSKA 2019-05-22 09:15:54

Firmy z tej samej branży