SLX SP Z O O
Ul.Zakładowa 6, 62-052 Komorniki
NIP7772817437
TEL+48618100800
Oceń firmę:
SLX SP Z O O
NIP7772817437
KRS0000227466
Kapitał zakładowy240 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Zakładowa 6, 62-052 Komorniki

Numer telefonu

+48618100800

Strona internetowa

http://www.slx.pl

Oddziały

SLX Sp. z o.o. o/Wrocław

ul. Jaworska 11-13, 53-612 Wroclaw
+48713592445

SLX Sp. z o.o. o/Poznań

ul. Wiewiórcza 4, 61-065 Poznań
+48618100800

SLX Sp. z o.o. o/Warszawa

ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa
+48227874155

SLX Sp. z o.o. o/Szczecin

ul. Dąbrowskiego 38 pokój: 303,304, 70-100 Szczecin
+48914827290
Więcej oddziałów

O Firmie

Firma SLX Sp. z o.o. skupia w swoich szeregach osoby zajmujące się od lat systemami audiowizualnymi.

Proponujemy naszym klientom uznane marki wielu firm udostępniając tym samym pełen zasób urządzeń i rozwiązań branży AV. Zawsze jesteśmy w stanie dobrać rozwiązania na miarę potrzeb.

Doradzamy: Wszystkim zainteresowanym naszą ofertą doradzamy optymalne rozwiązania, poprzez dokładną analizę ich potrzeb i możliwości.

Projektujemy: W przypadku złożonych i kompleksowych zleceń, takich jak wyposażenie sali wykładowej lub konferencyjnej albo obsługa imprez, wykonujemy projekty techniczne instalowanych systemów audiowizualnych.

Sprzedajemy: To dobra decyzja, jeśli już wybrali nas Państwo na swojego dostawcę systemów audiowizualnych.

Oprócz doradztwa i projektowania oferujemy bardzo atrakcyjne warunki sprzedaży.

Doradzamy: Wszystkim zainteresowanym naszą ofertą doradzamy optymalne rozwiązania, poprzez dokładną analizę ich potrzeb i możliwości.

Projektujemy: W przypadku złożonych i kompleksowych zleceń, takich jak wyposażenie sali wykładowej lub konferencyjnej albo obsługa imprez, wykonujemy projekty techniczne instalowanych systemów audiowizualnych.

Sprzedajemy: To dobra decyzja, jeśli już wybrali nas Państwo na swojego dostawcę systemów audiowizualnych.

Oprócz doradztwa i projektowania oferujemy bardzo atrakcyjne warunki sprzedaży.

Rodzaj działalności

dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SLX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ZAKŁADOWA 6, 62-052 KOMORNIKI

NIP

7772817437
Copy

REGON

634649698
Copy

KRS

0000227466
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-17

Adres rejestrowy

UL. ZAKŁADOWA 6, 62-052 KOMORNIKI

Data rejestracji w KRS

2005-02-03

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2005-02-03

Sygnatura akt

PO.VIII NS-REJ.KRS/22883/23/746

Strona WWW

http://www.slx.pl

Kody Pkd

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Marcin Furmaniak
Wiceprezes Zarządu, 48 lat
Konrad Piotr Stachoń
Prezes Zarządu, 48 lat
UDZIAŁOWCY
Rafał Kociemski

2,5% 40 udziałów o łącznej wartości 6.000,00 zł

Marcin Rafał Żuk

15% 240 udziałów o łącznej wartości 36.000,00 zł

Marcin Furmaniak

41,25% 660 udziałów o łącznej wartości 99.000,00 zł

Konrad Piotr Stachoń

41,25% 660 udziałów o łącznej wartości 99.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
19,8
26,8
50,7
89,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
11,2
10,1
14,4
42,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
8,6
9,6
12,6
30,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
19,8
19,7
27
36,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
25,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
11,4
9,5
7,6
-19,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,6
1,3
4,3
227,8
EBITDA Opis wskaźnika
0,8
1,5
4,8
220,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,5
1,3
3,4
158,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
19,7
19,7
26,9
37,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,7
1,4
4,7
229,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
5,9
13,5
26,7
13,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,6
4,9
6,6
1,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
43,6
48,8
46,7
-2,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3,9
5,6
9,4
3,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,2
4,9
8,4
3,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
144
122
81
-41
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,2
2
1,9
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-6,4
-3,5
-0,5
3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży