Skowron Consulting
Sw. Wincentego 122, 03-291 Warszawa
NIP5532223507
TEL+48 693 650 402
Oceń firmę:
Skowron Consulting
NIP5532223507
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Sw. Wincentego 122, 03-291 Warszawa

Numer telefonu

+48 693 650 402

Strona internetowa

http://www.skowronconsulting.pl

O Firmie

Skowron Consulting jest polską firmą doradczą i informatyczną, która zrealizowała dziesiątki projektów w trakcie 13 lat działalności (od 2006 roku).

Skowron Consulting wchodzi w skład grupy konsultantów, analityków, managerów wysokiego i średniego szczebla – freelancerów, właścicieli Firm doradczych, programistycznych. Uzupełniamy wzajemnie swoje kompetencje, dobierając spośród siebie członków zespołów projektowych. Działamy poprzez wzajemne osobiste polecenia. Każdy zadowolony klient poleca nas podmiotom z którymi współpracuje. Skalowalny zespół na żądanie, to nasza przewaga konkurencyjna – nie utrzymujemy pracowników administracji, struktur sprzedażowych, zarządów, siedzib, flot pojazdów, oferujemy w związku z tym konkurencyjne ceny zachowując wysoki poziom usług i bardzo wysokie kompetencje.

Wysokie kompetencje na żądanie to nasz przewaga konkurencyjna i wartość, którą oferujmy naszym Klientom.

Oferta

Zakres realizowanych usług:

  • Interim management – IT, Project, Program, HR, DPO (Data Protection Officer)/IOD,
  • Analizy biznesowe, procesowe, funkcjonalne, techniczne – mapowanie procesów, wymagań, optymalizacja, wybór dostawców i zarządzanie kontraktami, budżetem, ryzykiem, zespołem i zasobami,
  • Wdrożenia wytycznych regulacji prawnych (GDPR/RODO, MiFID, inne) lub dobrych praktyk (ISO, MoR, COBIT, innych), audyty,
  • Przygotowanie i wdrożenie polityk, procedur, wytycznych, pryncypiów ładu korporacyjnego,
  • Rozwiązywanie problemów zarządczych, kreowanie, audyt i rozliczanie misji, wizji, strategii, celów strategicznych i operacyjnych przez wskaźniki, BSC.

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Skowron Consulting - WACŁAW SKOWRON

Copy

Adres do doręczeń

ul. Świetego Wincentego 122/165, 03-291 Warszawa

NIP

5532223507
Copy

REGON

240451780
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-21

Adres rejestrowy

ul. Świetego Wincentego 122/165, 03-291 Warszawa

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. Różana 41, 34-300 Żywiec

Przedsiębiorca

WACŁAW SKOWRON

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2006-09-22

Status

Aktywny

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

80.30.Z - Działalność detektywistyczna

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży