SIGA SERWIS
CZARNOHUCKA 10, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY
NIP6452538497
Oceń firmę:
SIGA SERWIS
NIP6452538497
KRS0000481513
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

CZARNOHUCKA 10, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Strona internetowa

https://serwisstacjipaliw.pl/

O Firmie

Pragniemy przedstawić naszą firmę SIGA działającą w branży paliwowej od października 2003 roku. Świadczymy usługi w zakresie technicznej obsługi stacji paliw. Jednakże doświadczenie dotyczące usług dla sektora paliwowego zbieramy od 1998 roku. Zajmujemy się budowami oraz remontami stacji paliw. Pomagamy w uzyskaniu potrzebnej dokumentacji. Chętnie doradzimy technicznie w zakresie konfiguracji stacji zgodnie z oczekiwaniami klienta. Również zlikwidujemy stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo różnego rodzaju zbiorniki, systemy pomiarowe oraz dystrybutory i rurociągi.

Posiadamy również armatury zabezpieczające. W tym przerywacze płomienia z zaworami oddechowymi i bez oraz zawory oddechowe, antydetonacyjne, przeciwprzepełnieniowe.

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SIGA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. RÓWNOLEGŁA 6, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY

NIP

6452538497
Copy

REGON

243377222
Copy

KRS

0000481513
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-06-10

Adres rejestrowy

UL. RÓWNOLEGŁA 6, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Data rejestracji w KRS

2013-10-22

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-10-22

Sygnatura akt

RDF/415397/22/490

Strona WWW

https://serwisstacjipaliw.pl/

Kody Pkd

25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

25.2 - Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.9 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.3 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski

52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

52.29.A - Działalność morskich agencji transportowych

52.29.B - Działalność śródlądowych agencji transportowych

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

63.11.Z - Przetwarzanie danych

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY LUB PROKURENCI ŁĄCZNI WSPÓLNIE
ZARZĄD
Karol Jan Siwy
Wiceprezes Zarządu, 48 lat
Andrzej Ignacy Gadomski
Prezes Zarządu, 49 lat
UDZIAŁOWCY
Klaudia Daniela Siwy

33% 330 udziałów o łącznej wysokości 16.500,00 zł

Andrzej Ignacy Gadomski

67% 670 udziałów o łącznej wysokości 33.500,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
13,2
13,7
27,4
99,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2
2,5
3,5
42,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,9
2,1
2,7
26,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3,9
4,6
6,2
35,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-16,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,5
2,5
3,1
23,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,4
0,2
0,6
170,6
EBITDA Opis wskaźnika
0,5
0,3
0,7
146,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,8
4,5
6
34,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,6
232,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,4
0,2
0,6
172
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
16,5
8,1
21,1
13
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,4
1,2
2,1
0,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
48,8
45,8
43
-2,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3,7
1,9
2,4
0,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,2
1,6
2,2
0,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
56
51
46
-5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,9
0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-4,7
-2,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży