Aristo-Com Serwis drukarek i upsów
Centralna 53E, 31-586 Kraków
NIP6751481865
TEL126861440
Oceń firmę:
Aristo-Com Serwis drukarek i upsów
NIP6751481865
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Centralna 53E, 31-586 Kraków

Numer telefonu

126861440

Strona internetowa

https://aristo.com.pl

O Firmie

Zajmujemy się serwisem igłowych, atramentowych i laserowych drukarek HP, OKI, Xerox, Lexmark i innych. Prowadzimy również serwis ploterów HP Designjet. Działamy w Krakowie i całej Małopolsce. Oferujemy naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu drukującego, części zamienne i doradztwo.

Naprawami drukarek zajmujemy się od kilkunastu lat. Dzięki ogromnemu doświadczeniu nasi pracownicy są w stanie rozwiązać najbardziej skomplikowane problemy związane z serwisem ploterów, drukarek, a także upsów i innych urządzeń komputerowych.

Szczegółowa oferta na naszej stronie internetowej www.aristo.com.pl.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Nasz serwis znajduje się w tej części Krakowa, gdzie można jeszcze dojechać i zaparkować bez problemów ;)

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ARISTO-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CENTRALNA 53E, 31-586 KRAKÓW

NIP

6751481865
Copy

REGON

122683823
Copy

KRS

0000437453
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-13

Adres rejestrowy

UL. CENTRALNA 53E, 31-586 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2012-10-22

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-10-22

Sygnatura akt

RDF/397432/22/620

Strona WWW

https://aristo.com.pl

Kody Pkd

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Olimpia Magdalena Magala
Członek Zarządu, 53 lata
Andrzej Rafał Magala
Prezes Zarządu, 54 lata
UDZIAŁOWCY
Olimpia Magdalena Magala

ilość udziałów: 50 wartość udziałów łącznie: 2 500,00

Andrzej Rafał Magala

ilość udziałów: 50 wartość udziałów łącznie: 2 500,00

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2017 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA SPÓŁKI

I. W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działalność w zakresie naprawy i konserwacji

komputerów i urządzeń peryferyjnych. Działalność podstawowa uzupełniona przychodami i

kosztami w zakresie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych i finansowych

zamknęła się za rok obrotowy 2017 wynikiem dodatnim w kwocie 9.337,62 zł .

Szczegółowe dane w zakresie przychodów i kosztów przedstawia poniższe zestawienie :

1.Przychody

a I przychody z sprzedaży usług               168.594,07

b / przychody finansowe

wyksięgowanie zaokrągleń z tyt. zobowiązań     10,71

c 1 przychody operacyjne

inne —wyksięgowanie zaokrągleń         5,01

Razem:                          168.609 79

2. Koszty

1. Ogółem koszty działalności operacyjnej          155.275,09

2. Koszty finansowe                      3.936,69

3. Pozostałe koszty operacyjne                  60,39

Razem                           159.272,17

Wynik na działalności gospodarczej :

- przychody ze sprzedaży                   168.609,79 zł

- koszty działalności                     159.272,17 zł

- wynik finansowy-dochód                   + 9.337,62 zł

- należny podatek dochodowy                     0,00 zł

- wynik finansowy netto-strata                + 9.337,62 zł

3.Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty

kształtowało się na poziomie 0,70 etatów.

Stan zatrudnienia na 31.12.2017 roku wynosił 2 osoby.

11. Działalność prowadzona była osobiście przez udziałowca spółki, zatrudnionego w niepełnym

wymiarze godzin pracy —3/8 etatu.

III. Działalność gospodarcza w okresie sprawozdawczym, była prowadzona ze środków własnych

spółki. Płynność spółki została w okresie sprawozdawczym utrzymana. Zobowiązania z tytułu

dostaw usług Spółka starała się realizować na bieżąco.

Stan środków własnych w kwocie 11.978,68 zł winien zapewnić spółce utrzymanie płynności

finansowej w roku 2018 .

IV. Stan kapitałowy Spółki przedstawia się następująco:

                                                         B.O.                           B.Z.

 I. Kapitał zakładowy                                       5.000,00 zł                        5.000,00 zł

2. Kapitał rezerwowy                                              0,00 zł                           0,00 zł

ORGANIZACJA SPÓŁKI

1. Wspólnikami ARISTO-COM Sp. z o.o. w Krakowie w okresie sprawozdawczym byli :

 Andrzej Magala i Olimpia Magala

Podział udziałów :

- Andrzej Magala - 50 udziałów po 50 zł o wartości 2.500 zł,

- Olimpia Magala - 50 udziałów po 50 zł o wartości 2.500 zł,

2. Zarząd Spółki pracował w roku sprawozdawczym w następującym składzie :

- Prezesem był Pan Andrzej Magala

- Członek Zarządu Pani Olimpia Magala

ZAMIERZENIA

ARISTO-COM Spółka z o.o. w roku 2018 zamierza :

poszerzyć zakres wykonywanych usług o inne usługi przewidziane umową spółki,

celem pozyskania środków na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
40,4
53,1
32,8
-38,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
164,4
135,7
138,4
1,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
22,2
4,2
-7,6
-283,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
21,3
30,3
17,7
-41,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
19,1
22,8
15,2
-33,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
40,4
53,1
32,8
-38,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
20,1
3,7
-7,6
-306,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
105
16,2
-50,3
-66,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
12,2
2,7
-5,5
-8,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
13,5
3,1
-5,5
-8,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
47,2
43
46,2
3,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży