NOCTUAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Nowogrodzka 42/41, 00-695 Warszawa
NIP1132856632
TEL+48 690 006 995
Oceń firmę:
NOCTUAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP1132856632
KRS0000420156
Kapitał zakładowy111 200,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Nowogrodzka 42/41, 00-695 Warszawa

Numer telefonu

+48 690 006 995

O Firmie

Dostarczamy projekty pracując w agile:

 • Lean – uproszczone planowanie, podążamy ścieżką planowania, która prowadzi do osiągnięcia jak najwyższego ROI twojej firmy

 • Prowadzenie projektu zgodnie z metodyką Scrum

 • Dostarczenie produktu – prezentujemy efekty pracy, zbieramy opinie i uwzględniamy je w kolejnych wersjach

Cele agile to:

 • Skupienie się na tym, co istotne – tworzymy tylko to czego nasz klient potrzebuje, lean planning to dostarczanie większej wartości przy niższych kosztach
 • Optymalizacja ROI – szybkie iteracje (tygodniowe lub dwutygodniowe) są po to byśmy mogli skupić się na najważniejszych celach, tym samym osiągnąć najwyższy ROI
 • Szybki cykl feedbacku – demonstrujemy funkcjonujący produkt, aby otrzymać informację zwrotną i udoskonalić plan następnej iteracji
 • Eliminację ryzyka –szybko weryfikujemy nasze podejście do danego rozwiązania, ciagła ewaluacja i mądre zarządzanie ryzykiem, pozwala nam na jego eliminację

Jak działa nasza komunikacja?

Regularna komunikacja to mniej błędów, przejrzysty proces, łatwiejsze decyzje.

 • Pierwsze spotkanie: zapoznanie się z naszymym zespołem
 • Codzienne krótkie spotkania
 • Cotygodniowe spotkania statusowe: to czas na sesję pytań i odpowiedzi, podejmowanie decyzji i zbieranie opinii
 • Podsumowanie wyników: spotkanie kończące projekt, ewaluacja osiągniętych celów i działań, rozmowa na temat przyszłego planu działania, ułożenie roadmapy

Opieka nad projektem

Jesteśmy otwarci na długoterminową współpracę, wsparcie i dostarczanie rozszerzeń do Twojej aplikacji. Workflow agile gwarantuje wysoką jakość naszej pracy oraz niskie koszty utrzymania. Dzięki temu możesz przeznaczyć więcej środków na rozwinięcie aplikacji, co przyniesie Twojej firmie więcej zysków.

Oferta

Zaawansowana analiza danych

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania wykorzystujące techniki AI: od analizy, przez modelowanie po produkcyjne implementacje.

Analiza w czasie rzeczywistym

Wyzwanie

Ilość danych generowanych w Twojej firmie i na całym świecie rośnie i będzie rosnąć coraz bardziej i coraz szybciej. Uważamy, że im więcej danych, tym większy ich potencjał. Pytanie tylko, jak z niego skorzystać? Odpowiedzią jest analiza w czasie rzeczywistym.

Stosując machine learning w czasie rzeczywistym można np.:

 • przewidzieć zachowanie i wskazać wysoce spersonalizowane rekomendacje konsumentowi, tym samym spowodować, że będzie zadowolony i lojalny
 • monitorować media społecznościowe, aby śledzić wyniki kampanii marketingowych lub opinie klientów o Twoim nowym produkcie
 • monitorować Twoją infrastrukturę, aby przewidzieć awarie i unikać przestojów i przerw w pracy
 • przewidywać oszustwa i nadużycia

Data Lake

Dostarczamy usługę managed data lake w chmurze. Jezioro danych to ekonomiczna architektura, która zapewnia elastyczność i zwinność potrzebną do przechowywania ogromnych ilości danych w jednej lokalizacji. Dane sa magazynowane w oryginalnej postaci, bez zdefiniowanych schematów. Dzięki temu, że zasoby pamięci masowej oraz obliczeniowej są oddzielne, analiza może być skalowana wedle potrzeb, tym samym dostarczać trafnych wskazówek dla Twojego biznesu.

Data lake łączy różne zbiory danych z zaawansowaną analizą, dostarcza wartościowych insightów dla firmy, napędza ją danymi.

Managed Data Lake to usługa zarządzania i zaawansowanej analizy wszystkich Twoich danych. Data lake to:

 • dostęp do insightów opartych o Twoje dane na żądanie, bez uprzedniego definiowania schematów
 • dzięki chmurze zredukujesz koszty operacyjne, przechowywanie danych i ETL w chmurze jest o wiele tańsze, niż rozwiązania stosowane w siedzibie firmy
 • płacisz za zasoby obliczeniowe tylko wtedy, gdy są potrzebne, bez potrzeby utrzymywania drogiego klastra działającego przez cały czas

Consulting

Doradztwo technologiczne

Wesprzemy twoją napędzoną danymi transformację, możemy zrobić to na wiele sposobów:

 • Audyty architektury i technologii:
 • Projektowanie i optymalizacja danego modelu danych w taki sposób, by wykorzystać mocne strony zastosowanej technologii
 • Optymalizacja wydajności (Spark, Cassandra)
 • Doradztwo w zakresie migracji dowolnego istniejącego już rozwiązania do chmury

Szkolenia dla IT

 • Spark
 • Cassandra
 • Inne

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

NOCTUAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. NOWOGRODZKA 56A, 00-695 WARSZAWA

NIP

1132856632
Copy

REGON

146111427
Copy

KRS

0000420156
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-02-14

Adres rejestrowy

UL. NOWOGRODZKA 56A, 00-695 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2012-05-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-05-08

Sygnatura akt

RDF/515971/23/90

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Maciej Andrzej Migacz
Prezes Zarządu, 42 lata
UDZIAŁOWCY
Tomasz Dominik Darowski

10,07% 112 udziałów o łącznej wartości 11.200,00 zł

Maciej Andrzej Migacz

89,93% 1000 udziałów o łącznej wartości 100.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,4
-0,1
-0,6
-399,5
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
2,2
0,6
-0,4
-157,4
EBITDA Opis wskaźnika
2,5
0,5
-0,4
-178
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
0,9
0,3
0,6
119,9
Pozostałe koszty operacyjne Opis wskaźnika
0
0
0
-18
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
4,7
1,9
2,2
14,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,4
0,5
-0,4
-181,8
Aktywa Opis wskaźnika
5,6
3,2
7,9
145,7
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
1,7
0,6
-0,4
-162,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
4
1,5
1,1
-24,5
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
11,2
6,2
0,7
-88,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,9
1,3
5,8
334,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
5,6
2
1,9
-6,8
Pozostałe przychody operacyjne Opis wskaźnika
0
0,6
0,2
-65,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-100
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
36,5
29,8
-16,3
-46,1
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
84,1
59
27,4
-31,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
19,3
9,9
-49
-58,9
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
15,5
9,2
-49
-58,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
22
8,5
-56,7
-65,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
29
15
284
269
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
6.22603178024292
7.877307415008545
3.33882737159729
-4,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1.6325352191925049
-2.85711669921875
2.7626869678497314
5,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży