SCHUMACHER PACKAGING SP Z O O
ul. Wrocławska 66, 55-330 Krępice
NIP9131397830
TEL+48 71 397 71 00
Oceń firmę:
SCHUMACHER PACKAGING SP Z O O
NIP9131397830
KRS0000039350
Kapitał zakładowy27 440 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Wrocławska 66, 55-330 Krępice

Numer telefonu

+48 71 397 71 00

Strona internetowa

https://www.schumacher-packaging.com/pl.html

O Firmie

Schumacher Packaging Group jest ekspertem w zakresie indywidualnych rozwiązań opakowaniowych wykonanych z tektury falistej i litej. Wykonujemy skrojone na miarę opakowania z tektury falistej i litej zapewniając wysoką jakość, innowacyjność oraz dostępność w całej Europie.

Ważną strategiczną zaletą jest to, że Schumacher Packaging łączy szeroką obecność na rynku europejskim z jednolicie wysokimi standardami technicznymi, jakościowymi i usługowymi we wszystkich lokalizacjach. Obecność na rynku europejskim oraz efektywna logistyka grupy Schumacher Packaging to nasze dwa bardzo ważne atuty, dzięki którym możemy zaoferować każdemu klientowi indywidualny plan logistyczny, zapewniający maksymalną elastyczność i terminowość dostaw.

Kompleksowa oferta produktów obejmuje potrzeby pakowania w wielu gałęziach przemysłu, od opakowań transportowych, vendingowych i sprzedażowych po składane kartony i tace do opakowań prezentowych i ekspozytorów. Schumacher Packaging opracowuje i produkuje również specyficzne dla klienta, gotowe rozwiązania opakowaniowe, a jako dostawca kompleksowych usług oferuje kompleksowe usługi na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Nasze rozwiązania opakowaniowe – w pełni dostosowane do Państwa potrzeb. Sprawdź!

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SCHUMACHER PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WROCŁAWSKA 66, 55-330 KRĘPICE

NIP

9131397830
Copy

REGON

931067466
Copy

KRS

0000039350
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-02-28

Adres rejestrowy

UL. WROCŁAWSKA 66, 55-330 KRĘPICE

Data rejestracji w KRS

2001-08-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-08-30

Sygnatura akt

RDF/433550/22/899

Strona WWW

https://www.schumacher-packaging.com/pl.html

Kody Pkd

17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

17.11.Z - Produkcja masy włóknistej

17.12.Z - Produkcja papieru i tektury

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
303,4
297,5
409,1
37,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
126,3
132,8
152,2
14,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
58,7
83,7
99,8
19,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
185
216,5
252
16,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
7,6
8,5
12,4
44,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
30,9
22,6
1,6
-92,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
31,7
31,2
21,6
-30,9
EBITDA Opis wskaźnika
44,8
54,1
37,2
-31,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
85,9
79,6
80,5
1,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
37,2
45,5
24,8
-45,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
25,4
25,1
16,1
-35,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
43,4
30
16,1
-13,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
8,4
8,4
3,9
-4,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
31,7
38,7
39,6
0,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
14,8
18,2
9,1
-9,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
10,5
10,5
5,3
-5,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
62
70
62
-8
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,6
1,4
1,1
-0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,6
1,7
3,2
1,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (8)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży