ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja wodna Profil firmy Schnug Polska
Schnug Polska
NIP9271838702
Kapitał zakładowy390 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Chociule 36C, 66-200 Chociule

Strona internetowa

http://schnug.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja wodna

O Firmie

Firma Schnug Polska sp. z o.o. działa na polskim rynku od marca 2004, jednak doświadczenia i know-how czerpie od niemieckiej firmy-matki KARL SCHNUG KRAFTWAGEN SPEDITION GmbH , działającej na tamtejszym rynku od roku 1932. Na początku naszej działalności w Polsce kilkuosobowy zespół obsługiwał niewielki magazyn, który to do dnia dzisiejszego rozrósł się do wielkości 4500 m2. W roku 2008 rozszerzyliśmy naszą działalność o spedycję, transport ciężarowy i tak zwany szybki transport towarów samochodami BUS. Rok 2008 to okres, w którym rozpoczynamy inwestycję na terenie Polski i nadal rozwijamy współpracę z naszymi klientami.

Misją naszej organizacji jest kompleksowe obsłużenie każdego projektu logistycznego. Klient nie jest dla nas kolejnym numerem w komputerowym systemie zarządzania i zawsze ma bezpośredni kontakt z odpowiedzialną za jego obsługę osobą. Przewidujemy mogące pojawić się w łańcuchu logistycznym zakłócenia i zapobiegamy im zawczasu. Proponujemy innowacyjne rozwiązania i elastycznie dostosowujemy się do organizacji, z którymi pracujemy. Dla naszych klientów oferujemy KOMPLETNĄ LOGISTYKĘ .

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"SCHNUG POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

CHOCIULE 36C, 66-200 CHOCIULE

NIP

9271838702
Copy

REGON

978076603
Copy

KRS

0000200427
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-10-31

Adres rejestrowy

CHOCIULE 36C, 66-200 CHOCIULE

Data rejestracji w KRS

2004-03-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-03-18

Sygnatura akt

RDF/349153/21/190

Strona WWW

http://schnug.pl

Kody Pkd

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów

52.21 - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO; - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Tomasz Kamiński
Prezes, 49 lat
UDZIAŁOWCY
"KARL SCHNUG KRAFTWAGEN SPEDITION" GMBH

100% 780 udziałów o łącznej wysokości 390000 zł.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
33,2
32
23,6
-26,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
7,1
6,3
5,8
-8,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,9
3,6
4,4
23,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
10
9,9
10,3
3,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,1
2,3
1,1
-54,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,4
115,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,8
1
30,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,8
1,4
1,3
-11,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,7
1,2
0,9
-30,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,6
0,8
32,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
8,6
8,3
6,1
-26,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
11,1
17,9
19,1
1,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1
2
3,6
1,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
29,4
36,1
43,2
7,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,6
4,5
5,3
0,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1
2,4
4,3
1,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
78
73
65
-8
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
1,3
1,5
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,1
1,5
0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży