RW Serwis sp. z o.o.
Spalska 111e, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP7732471961
Oceń firmę:
RW Serwis sp. z o.o.
NIP7732471961
KRS0000410294
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Spalska 111e, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

RW Serwis sp. z o.o.

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

Spalska 111e, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

NIP

7732471961
Copy

REGON

101364391
Copy

KRS

0000410294
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

Spalska 111e, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Data rejestracji w KRS

2012-02-02

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-02-02

Sygnatura akt

LD.XX NS-REJ.KRS/317/18/456

Kody Pkd

23.11.Z - Produkcja szkła płaskiego

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

50 - Transport wodny

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64.1 - Pośrednictwo pieniężne

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.2 - Działalność holdingów finansowych

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

65.2 - Reasekuracja

66.3 - Działalność związana z zarządzaniem funduszami

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

72.2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74.1 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.2 - Działalność fotograficzna

74.3 - Działalność związana z tłumaczeniami

74.9 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

85.6 - Działalność wspomagająca edukację

94.1 - Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZarząd Spółki
SPOSÓB REPREZENTACJI
Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.
ZARZĄD SPÓŁKI
Tomasz Antoni Gawłowski
Prezes Zarządu, 50 lat
UDZIAŁOWCY
Tomasz Antoni Gawłowski
Wojciech Rafał Mincer

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży